december 2023

You are browsing the site archives for december 2023.

„Első vértanúnk" ünnepe - 2023. december 27.

„Első vértanúnk” ünnepe – 2023. december 27.

2023. december 27. Szent István archidiakónus, első vértanú ünnepe (1. sz.). „Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (840 k.). ApCsel 6,8-15; 7,1-5.47-60. Mt 21,33-42. + Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Drága jó Testvéreim! Egyházunk a mai napon Szent István archidiakónust és első vértanút ünnepli. Ma ünnepelt szentünk két dologban volt első. Először […]

Karácsony másodnapi szent liturgia és papszentelés Szegeden - 2023. december 26.

Karácsony másodnapi szent liturgia és papszentelés Szegeden – 2023. december 26.

Karácsony másodnapi szent főpapi liturgia és papszentelés Szegeden december 26-án, karácsony másodnapján, a Szentséges Istenszülő főünnepén, Hilarion metropolita, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó főpapja karácsonyi szent liturgiát és papszentelést tartott a szegedi Szent György Nagyvértanú templomban. A főpappal együtt szolgált prot. Imrényi Tibor parochus és több egyházközség papja: prot. Kim Nyikolaj, prot. Tatárka Kirill, Bulah […]

A Szentséges Istenszülő ünnepe - Karácsony másodnapja - 2023. december 26. - szegedi Szent György Nagyvértanú templom

A Szentséges Istenszülő ünnepe – Karácsony másodnapja – 2023. december 26. – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

Olvasmányok: A karácsonyi vecsernyén: Teremtés 1,1-13; Számok 24,2-9; 17-18; Mikeás 4,6-7; 5, 2-4. Az ünnep napján: Zsid 2,11-18; Mt 2,13-23. + Apostoli olvasmány (Zsid 2,11-18) Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, amikor így szól: ,,Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.” És ismét: ,,Én őbenne reménykedem” majd újra: ,,Íme, […]

“A Szűz a mai napon” – Karácsony előünnepi ének – 2023. december 23. – szombat esti istentiszteletre

Magyarul A Szűz a mai napon, a barlangba érkezik, hogy az időknek előtti Igét rejtelmesen a világra hozza; ujjongj ezt hallván, ó, földkerekség, dicsőítsd az angyalokkal és a pásztorokkal együtt a megjelenni készülő ifjú Gyermeket, az öröktől fogva való Istent. Görögül Szlávul

Megjelent az Odigitria Könyvek 14. kötete

Miklós  meszógiai püspök, „Áthosz, a Föld legmagasabb pontja” (“Mount Athos. The highest place on earth”, ford. Imrényi Tibor, lekt. Tóth Péter). Odigitria-Jel, Budapest 2023. Nikólaosz (Hadzinikoláu) metropolita, 2004-től a görögországi Meszógia és Lavreotikí főpásztora 1954. április 13-án született Thesszalonikiben. Világi pályája során számos tudományos fokozatot szerzett: a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen fizikából, a Harvard Egyetemen asztrofizikából, a Massachusettsi […]

Abba Dórotheosz tizennegyedik tanítása: „Arról, hogyan építjük az erények lelki házát” II. rész

(A 2023. december 18-i felnőtt katekézis témája) (Karácsonyi böjtben vagyunk. Az irgalmasság hozta le az első karácsonykor Istent a földre. Ezért, a keresztény ember megkülönböztető jele: az irgalmasság. Abba Dórotheosz most arról beszél, hogyan gyakoroljuk az irgalmasságot egy beteg ember felé): Van, aki buzgón szolgál a betegeknek, de hálát, dicséretet, jutalmat vár érte. És ha […]

„Uram, adj nékem jó gondolatot" - 2023. december 17. - Szent Ősatyák Vasárnapja - szegedi Szent György Nagyvértanú templom

„Uram, adj nékem jó gondolatot” – 2023. december 17. – Szent Ősatyák Vasárnapja – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

2023. december 17. – Szent Ősatyák Vasárnapja Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. 6. sz.). Szent Patermuthiosz, Koprisz és Alexandrosz (Sándor) vértanúk (361-363). Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. Harmadik hang. (Hal és bor fogyasztása meg van engedve) +   Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, […]

Tovább az eszköztárra