május

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2024.  ÉV MÁJUS HÓNAPJÁRA 

az ÚJNAPTÁR SZERINT

 1. Nagy Szerda.

Szent Jeremiás próféta. Perzsa Szent Bata papvértanú.

Mt 26,6-16.

 1. Nagy Csütörtök. Az Utolsó Vacsora emlékezete.

Szent Heszperosz, Zóé és gyermekeik, Küriakosz és Theodulosz frígiai vértanúk. Nagy Szent Atanáz alexandriai érsek ereklyéinek átvitele. Moszkvai Szent Matróna.

A szent liturgián: Ószövetségi olvasmányok: Kivonulás 19,10-19; Jób 38,1-21; 42,1-5; Ézsaiás 50,4-11;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 11,23-32; Mt 26,1-20; Jn 13,3-17; Mt 26,21-39; Lk 22,43-45; Mt 26,40-27,2.

(Lábmosás szertartásán: Jn 13,1-11. Lábmosás szertartása után: Jn 13,12-17.).

A nagypénteki hajnali szolgálaton: a Tizenkét evangélium.

 1. Nagy Péntek. Az Úr szenvedéseinek és eltemetésének emlékezete.

Szent Timóteus papvértanú és felesége Maura vértanúnő.

Az esti istentiszteleten:

Ószövetségi olvasmányok: Kivonulás 33,11-23; Jób 42,12-17; Ézsaiás 52,13 – 54,1;

Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 1,18-2,2; Mt 27,1-38; Lk 23,39-43; Mt 27,39-54; Jn 19,31-37; Mt 27,55-61.

A hajnali istentiszteleten: Ószövetségi olvasmány: Ezékiel 37,1-14; Újszövetségi olvasmányok: 1Kor 5,6-8; Mt 27,62-66.

(Szigorú böjt)

 1. Nagy Szombat.

Tarzuszi Szent Pelágia vértanúnő.

Ószövetségi olvasmányok: Teremtés 1,1-13; Ézsaiás 60,1-16; Kivonulás 12,1-11; Jónás 1,1-4,11; Józsué 5,10-15; Kivonulás 13,20 -15,19; Szofóniás 3,8-15; 3Királyok 17,8-24; Ézsaiás 61,10 – 62,5; Teremtés 22,1-18; Ézsaiás 61,1-9; 4Királyok 4,8-37. Ézsaiás 63,11 – 64,4; Jeremiás 38,31-34; Dániel 3,1-56; Újszövetségi olvasmányok: Róm 6,3-11; Mt 28,1-20.

 1. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása.

Szent Irén nagyvértanúnő.

A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25.

(A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.)

 1. Húsvét Hétfő. Fényes Hét.

Béketűrő Szent Jób.

ApCsel 1,12-17,21-26; Jn 1,18-28.

 1. Fényes Kedd.

A Szent Kereszt jeruzsálemi megjelenésének emlékezete. Nikomédiai Szent Kodratosz és társai, Rufinosz és Szatorninosz vértanúk. Tóth Szent Elek.

ApCsel 2,14-21; Lk 24,12-35.

 1. Fényes Szerda. Teológus Szent János apostol és evangélista.

Nagy Szent Arszeniosz.

ApCsel 2,22-36; Jn 1,35-51; az apostolnak: 1Jn 1,1-7; Jn 19,25-27; 21,24-25.

 1. Fényes Csütörtök.

Szent Ézsaiás próféta. Szent Kristóf nagyvértanú. Mirai Szent Miklós püspök ereklyéinek átvitele Bariba.

ApCsel 2,38-43; Jn 3,1-15.

 1. Fényes Péntek.

Buzgó (Zélóta) Szent Simon apostol.

ApCsel 3,1-8; Jn 2,12-22.

 1. Fényes Szombat.

Szent Cirill és Metód a szlávok apostolai. Szent Mókiosz papvértanú.

ApCsel 3,11-16; Jn 3,22-33.

 1. Húsvét utáni második, Tamás Vasárnapja.

Csodatévő Szent Epifán ciprusi érsek. Szent Germán konstantinápolyi érsek.

ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31. Első hang.

(Tamás Vasárnapjától Pünkösdig hal és bor fogyasztása

szerdai és pénteki napokon meg van engedve.)

 1. Szent Glükeria vértanúnő és Szent Laodikiosz börtönőr vértanúk.
 2. Húsvéti megemlékezés és könyörgés elhunytainkért.

Khioszi Szent Izidor vértanú (3. sz.). Szent Leontiosz jeruzsálemi pátriárka (1184-1185). Krétai Szent Márk újvértanú (1643). Bolgár Szent János újvértanú (1802). Rosztovi Szent Izidor, Krisztusért balga (1474). Jaranszki Szent Máté, hitvalló (1927). Szent Péter (Rozsgyesztvin) új papvértanú (1939).

 1. Nagy Szent Pakhómiosz (346-348). Szent Achilles, Larisza püspöke (4. sz.). „Olajat árasztó” Szent Barbarosz (9. sz.). Remete Szent András (13. sz.). Szent Ézsaiás rosztovi püspök (1090). Pszkovi Szent Jefroszin (1481). Csodatévő Uglicsi Szent Demeter (1591).
 2. Megszentelt Teodor, Nagy Szent Pakhómiosz tanítványa és társa.
 3. Szent Andronikosz és Iunia apostolok a Hetven közül.
 4. Szent Péter, Dénes, Krisztina, András és Pál vértanúk. Szent Hérakleiosz, Paulinosz és Benedimosz vértanúk.
 5. Húsvét utáni harmadik, a Szent Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja.

Szent Patrikiosz pruszai püspök vértanú és társai, Akakiosz, Menandrosz, Polüainosz.

ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang.

 1. Ingyen gyógyító Szent Thallelaiosz vértanú és társai, Sándor, Aszteriosz vértanúk. Szent Lídia a „Bíborárus”. Csodatévő Moszkvai Szent Elek ereklyéinek megtalálása.
 2. Apostolokkal egyenlő Nagy Szent Konstantin császár és anyja, Szent Heléna.

ApCsel 26,1-5, 12-20; Jn 10,1-9.

 1. Szent Basziliszkosz vértanú, Szent Teodor Újonc unokaöccse és társai, Eutropiosz, Kleonikosz vértanúk.
 2. Hitvalló Szent Mihály szünnadeszi püspök. Szent Leontyij rosztovi püspök vértanú.
 3. Csodás-hegyi „Ifjabb” Oszlopos Szent Simeon.
 4. Keresztelő Szent János fejének harmadik megtalálása. Szent Celesztin vértanú.
 5. Húsvét utáni negyedik, Inaszakadt Vasárnapja.Szent Karposz apostol a Hetven közül, Szent Pál apostol tanítványa.

ApCsel 9,32-42; Jn 5,1-15. Harmadik hang.

 1. Szent Helladiosz püspök vértanú. Szardeszi Szent Therapón papvértanú. Csodatévő Orosz Szent János, új hitvalló.
 2. Szent Eutükhiosz vértanú. Szent Helikónisz vértanúnő. Krisztusért balga Szent András.
 3. Pünkösdfelező szerda.

Szent Theodoszia vértanú szűz. Konstantinápolyi Szent Theodoszia vértanúnő. Szent Sándor alexandriai pápa (326-327). Az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat emléke (325). Szent Olbianosz anaiai püspökvértanú és társai (4. sz. eleje). Remete Szent Jeremiás (8. sz.). Szent András hioszi újvértanú (1465). Szent János thesszalonikai újvértanú (1802). Krisztusért balga Usztyugi Szent János, csodatévő (1494). Hitvalló Szent Lukács, szimferopoli érsek (1961).

ApCsel 14,6-18; Jn 7,14-30. Kis vízszentelés.

 1. Hitvalló Szent Izsák, a Dalmatosz monostor apátja.
 2. Szent Hermeiasz, Özséb és Kharalamposz vértanúk.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél.)

 

Tovább az eszköztárra