Tartalomjegyzék

(A 2021-2024. év „Felnőtt katekézisének” eddig megjelent fejezetei)

I. Egyiptomi Szent Antal: „A krisztusi életről, a jó erkölcsről és más mondások”

II. Egyiptomi Szent Makariosz: „Beszédek a keresztény életről”

 III. Remete Ézsaiás: „Fejezetek az elme megőrzéséről és más beszédek,  mondások”

IV. Iszíkhiosz presbiter: A léleknek hasznos és üdvös tanítás a józanságról és az imáról”

V. Márk, az Aszkéta: „Azokról, akik azt gondolják, hogy cselekedetek által megigazulhatnak (a 226 fejezetből)”

VI. Szent Barszanufiosz és János: „Tanácsok a lelki küzdelmeket vívóknak”

VII. Dórotheosz abba: „Hasznos tanítások a lélek számára.”

Második tanítás: Az alázatról”

Harmadik és negyedik tanítás: A lelkiismeretről és az Isten félelméről”

Ötödik tanítás: Arról, hogy ne hagyatkozzunk saját értelmünkre”

Hatodik tanítás: „Arról, hogy ne ítéljük el felebarátunkat”

Hetedik tanítás: Arról, hogy ne a felebarátunkat, hanem magunkat feddjük meg”

Nyolcadik tanítás: A haragtartásról”

Tizedik tanítás: Arról, hogy Isten útján okosan és figyelmesen kell járni”

Tizenharmadik tanítás: „Arról, hogy a kísértéseket hálával és lelki zaklatottság nélkül kell elviselnünk”

Tizennegyedik tanítás: „Arról, hogyan építjük az erények lelki házát”

Tizenhetedik tanítás: „A nevelőnek arról, hogyan kell a testvért nevelni”

Levelek „az érzéketlenségről és a szeretet kihűléséről”

(Folytatjuk)

Tovább az eszköztárra