január

ORTODOX EGYHÁZI KALENDÁRIUM

a 2023. ÉV JANUÁR HÓNAPJÁRA

az újnaptár szerint

 1. Vízkereszt előtti vasárnap. Az Úr körülmetélése. Nagy Szent Vazul cézáriai érsek. Polgári újév.

 2Tim 4,5-8; Kol 2,8-12; Mk 1,1-8; Lukács 2,20-21; 40-52; a főpapnak: Lk 6,17-23.

Negyedik hang.

(A böjt január 4-ig fel van oldva.)

 1. Szent Szilveszter római püspök. Szent Theagenész, parioni püspök vértanú. Szent Kozma, konstantinápolyi pátriárka. Szárovi Szent Szerafim.

2Tim 4,5-8; Mk 1,1-8. Harmadik hang.

 1. Szent Malakiás próféta. Szent Gordiosz, cézáreai vértanú. Párizsi Szent Genovéva.
 2. A Hetven Szent apostol főünnepe. Szent Euthümiosz hitvalló, vatopedi apát. Szent Onufriosz, khioszi újvértanú.
 3. Vízkereszt előünnepe.

Szent Theopemptosz és Theónasz vértanúk. Alexandriai Szentéletű Szünklétiké.

1Kor 9,19-10,4; Lk 3,1-18.

(Böjti nap)

 1. Az Úr megkeresztelése. Vízkereszt.

Tit 2,11-14; 3,4-7; Mt 3,13-17. A vízszentelésen: Iz 35,1-10; 55,1-13; 12,3-6; 1Kor 10,1-4; Mk 1,9-11.

(A böjt fel van oldva)

 1. Szent Próféta, Előhírnök és Keresztelő János főünnepe.

Csel 19,1-8; Jn 1,29-34.

 1. Vízkereszt utáni vasárnap.

Szentéletű Domniké. Szent Agathon egyiptomi remete. Khodzebai Szent György. Szent Semaja próféta. Szentéletű Gergely, csodatévő, a Kijevi Barlangkolostorból.

Ef 4,7-13; Mt 4,12-17. Ötödik hang.

 1. Szent Polüeuktosz, meliténéi vértanú. Csodatevő Szent Eusztratiosz, augaroszi apát. Szent Fülöp moszkvai metropolita, vértanú.
 2. Szent Gergely, nüsszai püspök. Szent Dometianosz, meliténéi püspök. Szent Ammóniosz, egyiptomi remete.
 3. Nagy Szent Teodóz, palesztinai apát. Gázai Szent Vitalis. Szent Teodóz, áthoszi apát, trapezunti püspök.
 4. Szent Tatjána, római vértanúnő. Mauritániai Szent Mertiosz, vértanú. Szent Illés remete, egyiptomi csodatévő.
 5. Szent Ermilosz és Sztratonikosz, singidunumi (belgrádi) vértanúk. Szent Jakab, niszibiszi püspök. Szent Hilarius, Poitiers-i püspök. „Kunyhóégető” Szent Maximosz, áthoszi remete.
 6. A Negyven Sínai Szent vértanú. A Negyvenhárom Raithu-i Szent Vértanú. Szent Ágnes vértanú. Szent Nino, Grúzia megvilágosítója. Szent Száva, szerbiai érsek.

 (A vízkereszti ünnepkör vége.)

 1. Pünkösd utáni 31. vasárnap.

Thébai Szent Pál. Kunyhós Szent János. Szent Panszofiosz, alexandriai vértanú.

Kol 1,12-18; Lk 17,12-19 (olvasmányok: ap. a 28., ev. a 29. vasárnap szerint). Hatodik hang.

 1. Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete.
 2. Nagy Szent Antal, egyiptomi remete. Fekete-tavi Szent Antal. Új Szent Antal, veriai csodatévő. Szent György, joáninai újvértanú.
 3. Szent Atanáz és Cirill alexandriai érsekek.
 4. Egyiptomi Szent Makariosz (391). Alexandriai Szent Makariosz, „a Városi” (395). Efezusi Szent Márk, az ortodoxia hitvallója (1444).
 5. Nagy Szent Euthümiosz (473). Szent Péter, „a Vámszedő” (VI. sz.). Szent Zakariás újvértanú (1782).
 6. Szent Neofitosz, nikeai vértanú. Hitvalló Szent Maximosz.
 7. Pünkösd utáni 32. vasárnap.

Szent Timóteus apostol (1. sz.).

Perzsa Szent Anasztáz vértanú (7. sz.). Szent György, Péter, Leó püspökvértanúk és társaik (9. sz.). Krétai Megszentelt József, „Szamákosz” (1511). Zsabinyi Szent Makáriosz, Csodatévő (1623).

2Kor 6,16-7,1; Mt 15,21-28 (olvasmányok a 17. vasárnap szerint). Hetedik hang.

 1. Szent Kelemen, ankürai püspök és tanítványa, Római Szent Agathangelosz, vértanúk.
 2. Szentéletű Római Xénia. Szent Pál, Pausziriosz és Theodotión, testvérek és vértanúk. Szent János, kazanyi vértanú. Krisztusért balga Pétervári Szent Xénia.
 3. Teológus Szent Gergely, konstantinápolyi érsek.
 4. Szentéletű Xenofón, hitvese Mária, és fiaik, Arkadiosz és János.
 5. Aranyszájú Szent János ereklyéinek visszahozatala Konstantinápolyba (438).

Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.

 1. Szír Szent Efrém. Csodatévő Magyar Efrém (1053).
 2. Pünkösd utáni 33. vasárnap.

Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai vértanú püspök ereklyéinek visszahozatala.

1Tim 4,9-15; Lk 19,1-10 (Zákeusról, olvasmányok a 32. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.

30. A Három Szent Főpap: Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János főünnepe.

Római Szent Hippolit papvértanú és társai (269).

Zsid 13,7-16; Mt 5,14-19.

 1. Szent Cirusz és János, csodatevő szent szegények (IV. sz.). Szent Triféna vértanúnő (I. sz.?).

(Böjti napok, január 5., és utána minden szerda és péntek.)

 (A vasárnapok és ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra