január 2022

You are browsing the site archives for január 2022.

2022. január 30. vasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 30. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

. Pünkösd utáni 32. vasárnap. A Három Szent Főpap: Nagy Szent Vazul, Teológus Szent Gergely és Aranyszájú Szent János főünnepe. 2Kor 6,16-7,1; Mt 15,21-28 (olvasmányok a 17. vasárnap szerint); a főpapoknak: Zsid 13,7-16; Mt 5,14-19. + Szent György nagyvértanú 1. apostoli olvasmány (2Kor 6,16-7,1) Felolvasás Pál apostolnak  a Korintusiakhoz írt második leveléből! Testvéreim! Hogyan fér össze […]

2022. január 23. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 23. Pünkösd utáni 31. vasárnap. Szent Kelemen, ankürai püspök és tanítványa, Római Szent Agathangelosz, vértanúk. 1Tim 1,15-17; Lk 18,35-43 (olvasmányok a 31. vasárnap szerint). + Apostoli olvasmány (1Tim 1,15-17) Felolvasás Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből! Igaz beszéd ez és teljes hitelt érdemlő: azért jött el Krisztus Jézus erre a világra, hogy üdvözítse […]

“Isten azt választotta ki, ami a világ szemében balga”

Az Odigitria Könyvek sorozat tervezett, 14. kötetéből szeretnénk itt egy fejezetet megosztani Olvasóinkkal. Reméljük, e rövid írás által is sikerül bepillantani a Szent Hegy közösségeinek lelkiségébe, amely az apostoli idők óta töretlenül él, és nemzedékről – nemzedékre száll Egyházunkban. + Metropolitan Nikolaos of Mesogaia:  Mount Athos, The highest place on earth (“Az Áthosz-hegy, a föld […]

2022. január 16. vasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 16. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 16. Pünkösd utáni 30. vasárnap. Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete. Kol 1,12-18; Lk 17,12-19 (olvasmányok: ap. a 28., ev. a 29. vasárnap szerint). + Apostoli olvasmány (Kol 1,12-18) Testvéreim! Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki méltókká tett titeket arra, hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, […]

KELET HÍREI KERESZTÉNY TESTVÉREINKNEK - 2021. szeptember - december

KELET HÍREI KERESZTÉNY TESTVÉREINKNEK – 2021. szeptember – december

Határok nélkül? Egy „fölöttébb hasznos elbeszélés” Számos helyen tapasztaljuk ma, bennünket körülvevő szűkebb vagy tágabb világunkban, hogy alapvető, évezredes keresztény parancsolatokat, értékeket kérdőjeleznek meg, vetnek el, tartanak idejétmúltnak egy „be-„ és „elfogadónak” hirdetett társadalomban. Ami önmagában vonzónak tűnhet, csak az a veszély, hogy nem látható, hol van a be- és elfogadás határvonala. Az alábbi, az […]

2022. január 9. - Vízkereszt utáni vasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 9. – Vízkereszt utáni vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. Január 9. Vízkereszt utáni vasárnap. Szent Polüeuktosz, meliténéi vértanú. Csodatevő Szent Eusztratiosz, augaroszi apát. Szent Fülöp moszkvai metropolita, vértanú. Ef 4,7-13; Mt 4,12-17. + Apostoli olvasmány (Ef 4,7-13) Felolvasás Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből! Testvéreim! A kegyelem mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az Írás: „Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az […]

Tovább az eszköztárra