szeptember

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2023. ÉV

SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

az újnaptár szerint

 1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).

Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta (Csodás-hegyi Oszlopos Szent Simeon anyja).

1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.

 1. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (595).
 2. Pünkösd utáni 13. vasárnap. (Tanévnyitó könyörgés.)

Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa. Szent Baszilissza vértanúnő (303-305). Szent Főbe diakonissza, Szent Pál apostol tanítványa (Róm 16,1-2). Szent Polídorosz újvértanú (1794).

1Kor 16,13-24; Mt 21,33-44. Tanévnyitóra: Jak 3,13-18; Lk 2,41-52. Negyedik hang.

 1. Szent Babülasz antiokhiai érsek vértanú és három gyermek tanítványa. Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta. Szent Hermioné, Fülöp diakónus lánya és vértanú testvérei (2. sz.).
 2. Szent Zakariás próféta és igaz Erzsébet, Keresztelő Szent János szülei.
 3. Szent Mihály arkangyal csodatétele Kolosszéban. Szent Eudoxiosz, Romulus, Zénón, Makariosz és társaik meliténéi vértanúk.
 4. Szűz Mária Születésének előünnepe.

Szent Szódzon kilikiai vértanú (304).

 1. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony.

Filip 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent és igaz istenősök Joakim és Anna.

Gal 4,22-27; Lk 8,16-21.

 1. Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap.

Szent Ménodóra, Métrodóra és Nümfodóra bithüniai vértanúnők. Szent Apellész (Róm 16,10), Lukács (1Tim 4,11) és Kelemen (Fil 4,3) apostolok. Szent Pulkheria császárnő (453). „Engedelmes” Szent Pál, a kijevi Barlangmonostorból (13-14. sz.). Szent Izmael, Jenő, János, Konstantin, Péter, Vazul, Gleb, Vazul, János, Péter, Miklós, Pallagyij új papvértanúk, Szent Meletyij és Gábor szerzetesvértanúk, Szent Simeon és Tatjána újvértanúk (1937).  Szent Uara lipecki újvértanú püspök (1938).

Gal 6,11-18; Jn 3,13-17. Ötödik hang.

 1. Alexandriai Szent Teodóra (491). Szent Eufroszinosz, a „Szakács”. Valaámi Szent Szergij és German ereklyéinek átvitele (1718). Szent Miklós és Viktor új papvértanúk (1918.)
 2. Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.

Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk (4. sz.). Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa (4. sz.). Szent Doszitheosz, tbiliszi érsek és papjai, vértanúk (1795).

 1. A jeruzsálemi Szent Feltámadás (Szent Sír) templom fölszentelése és a Szent Kereszt Felmagasztalásának előünnepe.

Szent Kornél százados vértanú (1. sz.). Athéni Szent Arisztidész, a „Filozófus” (2. sz.).

 1. Α Szent Kereszt Felmagasztalása.

1Kor 1,18-24; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35.

(Böjti nap)

 1. Gót Szent Nikétasz nagyvértanú (372). Szent Simeon, Thesszalonika érseke (1429). Krétai Szent János újvértanú (1811). Új Szent József, bánáti (temesvári) metropolita (1656).
 2. Szent Eufémia khalkédóni nagyvértanúnő (304).
 3. Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.

Szent Zsófia (Bölcsesség) és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé római vértanúnők (137). Szent Agathokleia vértanúnő. Szent Luca özvegy és lelki gyermeke Geminianosz vértanúk (303). Nikaiai Szent Theodoté vértanúnő (3. sz.). Szent Péleasz és Nílus vértanú püspökök, Szent Illés és Patermuthiosz vértanúk, az egyiptomi Szent Száz vértanú, az Ötven Palesztinai vértanú (309-310). Szent Lambert maastrichti püspök (705). Szent János újvértanú (1941).

Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. Hatodik hang.

 1. Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök (7. sz.). Szent Ariadné frígiai vértanúnő (2. sz.). Szentéletű Hilarion optyinói sztarec (1873). Szent Elek és Péter új papvértanúk (1918). Szent újvértanúk: Amfilohij püspök, János, Borisz, Vlagyimir, Mihály papok és Szergij (1937). A vlagyimiri föld újvértanúi és hitvallói.
 2. Szent Trofimosz, Szabbatiosz és Dorümedón vértanúk. Szent Teodor szmolenszki fejedelem (1299) és fiai, Dávid (1321) és Konstantin. Golubjev Szent Konstantin új papvértanú és két társa (1918). 
 3. Szent Eusztathiosz hadvezér nagyvértanú, felesége Theopiszté és fiaik: Agapiosz, Theopisztosz (2. sz.). Szent Márton római pápa vértanú (655). Szent Mihály csernyigovi fejedelem vértanú és társa Teodor (1246).
 4. A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepkörének vége.

Szent Kodratosz apostol, athéni püspök. Szent Jónás próféta.

 1. Csodatévő Szent Fókasz szinópéi püspök vértanú.
 2. A szent, dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő János fogantatása.

Szent András, János, Péter és Antal szirakuzai vértanúk.

 1. Pünkösd utáni 16. vasárnap.

Apostolokkal egyenlő Szent Tekla ikóniumi első nagyvértanúnő (2. sz.). Szentéletű Koprisz (6. sz.) Szent Teodor antiókhiai pátriárka (1042). Pszkovi Szent Nyikandr (1581). Vologdai Szent Galaktyion vértanú (1612). Szent István, „Elsőnek koronázott” szerb király (1228). Áthoszi Szent Sziluán (1938). Szent újvértanúk: Vazul diakónus (1918), András és Pál papok, Vitalij szerzetes, Vazul, Szergij és Szpiridon (1937).

2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11 (olvasmányok a 18. vasárnap szerint). Hetedik hang.

 1. Alexandriai Szent Eufrozina és apja, Szent Pafnutiosz (5. sz.). Szent Pafnutiosz vértanú és 546 társa (303-305). A konstantinápolyi nagy földrengés és a Háromszor-szent ének csodája (437). Efezusi Szent Teofil püspök, hitvalló (833). Nagy Szent Arszeniosz, Grúzia katolikosza (887). Szuzdali Szent Eufrozina (1250). Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta (1392). Kijevi Szent Doszifeja (1776). Hitvalló Szent Miklós pap (1941). Szent Sándor és Teodor új papvértanúk ereklyéinek feltárása (1985).
 2. Szent János apostol és evangélista elhunyta (2. sz. eleje).

Az Igaz Gedeon, Manassé törzséből (Bírák Könyve, 6-7). Kalábriai Szent Nílus (10. sz.). Szent Efrém, Csodatévő, a perekopi monostor apátja (1492). Szent Tyihon moszkvai pátriárka (1925).

1Jn 4,12-19; Jn 19,25-27; 21,24-25.

 1. Szent Kallisztratosz vértanú és negyvenkilenc vértanú társa (304). Szentéletű Szavvatyij szolovki csodatévő (1435).
 2. Szent Kharitón hitvalló. Szent Báruk próféta (Kr. e. 600 k.).
 3. Szentéletű Küriakosz palesztinai remete (557). Palesztinai Ötven szent vértanú. Szent újvértanú atyák a Sztrofádesz szigetekről (1530).
 4. Megvilágosító Szent Gergely vértanú, Örményország püspöke (335).

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra