augusztus 2021

You are browsing the site archives for augusztus 2021.

Szeged, 2021. augusztus 29., vasárnap, Keresztelő Szent János fejevétele – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

Pünkösd utáni 10. vasárnap. Keresztelő Szent János fejevétele. Thesszalonikai Szent Teodóra és leánya Theopiszté (IX. sz.). 1Kor 4,9-16; Mt 17,14-23f; a Keresztelőnek: ApCsel 13,25-32; Mk 6,14-30. Első hang. (Böjti nap. Bor fogyasztása meg van engedve.) Apostoli olvasmányok (1Kor 4,9-16) Mert úgy gondolom, hogy Isten minket apostolokat az utolsó helyre állított, mint halálra szántakat, mert látványossága lettünk […]

Szeged, 2021. augusztus 15., vasárnap, Nagyboldogasszony – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

2021. augusztus 15. Pünkösd utáni 8. vasárnap. Szűz Mária Elhunyta. Nagyboldogasszony. Olvasmányok: 1Kor 1,10-18; Mt 14,14-22; a Nagyboldogasszonynak: Fil 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28. Hetedik hang. Apostoli olvasmányok (1Kor 1,10-18; Fil 2,5-11) Felolvasás Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első leveléből! Testvéreim! Kérlek titeket, testvérek, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan ugyanazt mondjátok, és ne legyen köztetek […]

Énekek a szerdai, Nagyboldogasszony böjti Parakliszből

Állhatatos könyörgés utáni kondákion 2. hangra: Keresztények csalhatatlan oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd meg a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, Jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban, és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor ol­talmazod tisztelőidet! Nagyboldogasszony böjti exaposztilárionok: Apostolok, kik a föld határairól ide egybegyűltetek, Gecsemáné falujában […]

Szeged, 2021. augusztus 8., vasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

Szeged, 2021. augusztus 8., vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

Pünkösd utáni 7. vasárnap. Szent Emilián küdzikoszi püspök hitvalló (IX. sz.).  Szent Mürón krétai püspök, csodatévő (350 k.). Szent Anasztáz újvértanú (1794). Szent Gergely ikonfestő a Kijevi Barlangkolostorból (XII. sz.). Róm 15,1-7; Mt 9,27-35. Hatodik hang. Apostoli olvasmány (Róm 15,1-7) Felolvasás Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt leveléből: Testvéreim! Nekünk azonban, akik erősek vagyunk, kötelességünk, hogy elviseljük […]

Összefogás erényben, összefogás vétekben

Összefogás erényben, összefogás vétekben

  2021. augusztus 1. vasárnap A Szent és Életet adó Kereszt konstantinápolyi körmenetének emlékezete. A Hét Szent Makkabeus Testvér vértanú, anyjuk Szolomoné és mesterük Eleazár írástudó (Kr. e. II. sz.). (Gondolatok a gadarai történetről – Máté 8,28-9,1) Milyen jó, ha már van két ember, aki összefog valamilyen jóban és teljes összhang van közöttük. És milyen […]

Tovább az eszköztárra