február

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2024. év február hónapjára az újnaptár szerint

 1. Az Úr templomi bemutatásának előünnepe.

Szent Trifón nikeai vértanú. Szent Perpétua vértanúnő és társai.

 1. Az Úr bemutatása a templomban.

Zsid 7,7-17; Lk 2,22-40.

 1. Istenfogadó Szent Simeon és Szent Anna prófétaasszony.

Zsid 9,11-14; Lk 2,25-38.

 1. Pünkösd utáni 35. vasárnap.

Péluszioni Szent Izidor (449). Sztudioni Szent Miklós hitvalló (868). Szent Ábrahám vértanú Arbela (Erbíl) püspöke (4. sz.). Aleppói Szent József újvértanú (1686). Szent György vlagyimiri fejedelem (1238). Újtói (Novojezerszkij) Szent Cirill, csodatévő (1532).

Oroszországi szent újvértanúk és hitvallók főünnepe.

2Kor 4,6-15; Mt 22,35-46 (olvasmányok a 15. vasárnap szerint); az újvértanúknak: Róm 8,28-39; Lk 21,8-19. Második hang.

 1. Szent Ágota katániai vértanúnő (3. sz.). Szentéletű Antiókhiai Teodóz (412). Szent Teodóz csernyigovi érsek (1696).
 2. Szent Bukolosz első szmirnai püspök. Szent Fótiosz konstantinápolyi érsek.
 3. Szent Partheniosz lampszákoszi püspök. A Négy Tribunus és szolgáik nikomédiai vértanúk. Szteiriszi Szent Lukács.
 4. Szent Teodor Fővezér nagyvértanú. Szent Zakariás próféta. Szent Simeon, András, Szergiusz, Péter papvértanúk (1938). Szent Sándor papvértanú (1942).
 5. Szent Nikéforosz antiókhiai vértanú. Damaszkuszi Szent Péter papvértanú.

(A templomi bemutatás ünnepkörének vége.)

 1. Csodatévő Szent Kharalamposz magnéziai papvértanú. Szent Porfiriosz és Baptosz, Kharalamposz hóhérai (3. sz.).
 2. Pünkösd utáni 36. vasárnap.

Csodatévő Szent Balázs vértanú szebasztiai püspök. Szent Teodóra bizánci császárné. Szerb Szent György újvértanú (1515). Szent Vszevolod pszkovi fejedelem (1138). Prilucki Szent Demeter (1392).

2Kor 6,1-10; Mt 25,14-30 (olvasmányok a 16. vasárnap szerint). Harmadik hang.

 1. Szent Meletiosz antiókhiai érsek (381). Szentéletű Mária (Marin). Csodatévő Szent Alekszij (Elek) moszkvai metropolita (1378).
 2. Szentéletű Martinianosz palesztinai remete (4. sz. vége). Szent Zoé és Fótiné (4. sz. vége). Szent Akvila és Priszcilla apostolok és vértanúk (1. sz.). Szent Eulogiosz alexandriai érsek (607).
 3. Csodatévő Szent Auxentiosz. Szír Szent Maron. Szent Ábrahám háráni püspök. Szent Cirill a szlávok apostola.
 4. Szent Onézimosz apostol a Hetven közül.
 5. Szent Pamfilosz és társai palesztinai vértanúk. Szent Flavián konstantinápolyi pátriárka (448-449).
 6. „Újonc” Szent Teodor nagyvértanú (303 k.) Bizánci Szent Teodor újvértanú (1795). Szent Jermogen pátriárka vértanú (1612).
 7. Pünkösd utáni 37. vasárnap.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nagy Szent Leó római pápa (461). Szent Leó és Parégoriosz patarai vértanúk (258). Szent Kozma jahromai apát (1492). Szent Miklós, Grúzia katholikosza (1591). Szent Vlagyimir (Terentyev) apát hitvalló (1933). Szent Anna (Csetverikova) vértanúnő (1940).

1Tim 4,9-15; Lk 19,1-10 (olvasmányok a 32. vasárnap szerint). Negyedik hang.

 1. Szent Arkhipposz apostol. Szent Maxim, Theodotosz, Hészükhiosz és Aszklépiodoté vértanúk (3. sz.). „Fordító” Szent Meszrop (439-440 k.). Szent Konón (555). Athéni Szent Philothea Szenvedéstűrő (1589).
 2. Csodatévő Szent Leó katániai püspök (789). Szentéletű Bésszarión (4-5. sz.). Szent Agaton római pápa (681).
 3. Csodatévő Szent Timóteus szümbolai aszkéta (795). Szent Eusztathiosz antiókhiai érsek (IV. sz.). Szent III. János a “Skolasztikus” konstantinápolyi pátriárka (577).
 4. Az eugenioni szent apostolok és vértanúk ereklyéinek megtalálása.
 5. Szent Polikárp vértanú szmirnai püspök.
 6. Keresztelő Szent János fejének első és második megtalálása.
 7. Vámos és farizeus vasárnapja.

Szent Tarasziosz konstantinápolyi érsek. Szent Sándor katonavértanú (3-4. sz.). Szent Réginosz papvértanú, szkopeloszi püspök (362). Kefalasz Szent Pafnutiosz (3-4. sz.). Szent Walburga (779). Szent Szilveszter omszki püspök újvértanú (1920). Szent Sándor, Szent Miklós új papvértanúk és Szent Msztiszlava vértanú szerzetesnő (1945).

2 Tim 3,10-15; Lk 18,10-14. Ötödik hang.

(A böjt Vámos és farizeus hetében fel van oldva.)

 1. Szent Porfiriosz gázai püspök (420). „Szamariai” Szent Fótiné nagyvértanú és társai (1. sz.). Szent János újvértanú (1575). Szent Mihály pap, újvértanú (1918). Szent Péter pap, újvértanú (1930). Szent Szergiusz pap, újvértanú (1930). Szentéletű Anna, újvértanú (1937). Szent János rilszki püspök és Szent János pap, újvértanúk (1938).
 2. Dekapoliszi Szent Prokopiosz az ikontisztelet hitvallója (750 k.). Szent Geláz a „Komédiás” vértanú (297 k.). Szír Szent Thallelaiosz (460). Szent Leander sevillai püspök (600-601). Szentéletű Titusz a Barlangkolostor papja (1196). Katunákiai Szent Efrém (1998).
 3. Szent Vazul hitvalló, Dekapoliszi Szent Prokopiosz társa (VIII. sz.). Szent Proteriosz alexandriai érsek vértanú (457). Szent Kiranna újvértanúnő (1751).

(29.) „Istent hordozó” Kasszián Szent János (435) és Szent Kasszián kijevi remete (12. sz.). 

(Böjti napok: minden szerda és péntek, Vámos és farizeus hetének kivételével.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

 (Nem szökőévben a 29-én ünnepelt szentek emlékét az előző napon kell megtartani.)

Tovább az eszköztárra