október 2017

You are browsing the site archives for október 2017.

Imádságok, magyarul, 3.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat szeretnénk közreadni – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven. A harmadik, amelyet most a hívők figyelmébe ajánlunk: “Szülők imája gyermekeikért” Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akikkel jóságod ajándékozott meg engem. Halhatatlan lelket adományoztál és Te […]

Imádságok, magyarul, 2.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat szeretnénk közreadni – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven. Az első (amelyet egy testvérünk számára készítettünk): “Ima álmatlanságban szenvedőért, vagy másként a Hét Szent Gyermek imája” (Ld. “Imádságok, magyarul, 1.”). A második: Ima Irgalmas Szent Márton, Tours-i püspökhöz Ó, fölöttébb tisztelt és megszentelt fő, […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 8

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Hallgassák meg Szentéletű Szergiusz, radonyezsi csodatévő (szept. 25 / okt. 8.) ünnepi himnuszait, tropárionját és kondákionját 4., ill. 8. hangra, egyházi szláv nyelven, többszólamú férfikórus szolgálatában: A himnuszok szövege magyarul: Tropárion, 4 hang Erényekért küzdő lelki katonának és Krisztus Isten jó vitézének bizonyultál, e mulandó életben a szenvedélyekkel nagy harcot vívtál, imában, […]

Tovább az eszköztárra