Imádságok, magyarul, 3.

Ebben a sorozatban olyan imádságokat szeretnénk közreadni – egyelőre nem hivatalos fordításban -, amelyek eddig nem álltak rendelkezésünkre magyar nyelven. A harmadik, amelyet most a hívők figyelmébe ajánlunk:

“Szülők imája gyermekeikért”
Szent Atyánk, Örökkévaló Istenünk, akitől minden békesség és jó származik! Könyörgök Hozzád a gyermekekért, akikkel jóságod ajándékozott meg engem. Halhatatlan lelket adományoztál és Te adtál nekik életet. A szent keresztségben újjáteremtetted őket, hogy a Te akaratod szerint éljenek, és Isten Országának örökösei legyenek. Őrizd meg őket életük végéig jóságodban, szenteld meg őket igazságoddal és a Te neved szenteltessék meg bennük.
Segíts nékem kegyelmeddel, hogy neved dicsőségére és felebarátaik hasznára neveljem őket. Adj nékem ehhez türelmet és erőt.
Uram, világosítsd meg őket bölcsességed fényével, hogy teljes lelkükkel és elméjükkel szeressenek Téged. Ültess szívükbe félelmet és irtózatot minden törvénytelenségtől, hogy feddhetetlenül járják útjukat. Ékesítsd fel lelküket tisztasággal, munkaszeretettel, hosszan tűréssel és minden tisztességgel. Őrizd meg ajkukat az igazságban, legyen gyűlöletes számukra minden rágalom, hazug­ság vagy hízelgés. Hintsd meg őket kegyelmed harmatával, hogy gazdagodjanak erények­ben és szentségben, növekedjenek jóakaratodban és az istenfélő emberek szeretetében. Add, hogy őrangyalaik mindig velük legyenek, őrizzék meg ifjúságukat a hiábavaló gondolatoktól, e világ csábító kísértéseitől és minden gonosz csapdától.
Ha valaha is vétkeznek ellened, ne fordítsd el orcádat tőlük, hanem légy hozzájuk könyörületes: ébressz szívükben töredelmet, és könyörületességed sokasága szerint töröld el vétkeiket. Ne vond meg tőlük földi javaidat, hanem a maga idejében add meg nekik mindazt, ami szükséges, a boldog örökkévalóság elnyeréséhez is. Őrizd meg őket minden betegségtől, haragtól, veszede­lemtől, bajtól és bánattól, és életük minden napján takard be őket irgalmaddal.
Jóságos Istenem, könyörgök Hozzád, adj vigasságot és örömet gyermekeimben, méltass arra, hogy velük együtt állhassak Eléd az Utolsó Ítélet napján, és szégyenkezés nélkül, bizodalommal mondhassam: itt vagyok, Uram, én és a gyermekeim, akiket nékem adtál, hogy velük együtt dicsőítve kimondhatatlan jóságodat és örök szeretetedet, magasztaljam szentséges nevedet, az Atyáét és Fiúét és Szentlélekét mindörökké. Ámin.

Ford. I. T.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Tovább az eszköztárra