április

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2024. év április hónapjára

az újnaptár szerint

 1. Szentéletű Egyiptomi Mária. Hitvalló Szent Makariosz, Csodatévő, pelekétéi apát (840). Szardeszi Szent Meliton (190).
 2. Szentéletű Titusz apát, Csodatevő. Szent Amphianosz és Aidesziosz vértanúk (306). Alexandriai Szent Polikárp vértanú. Szent Nizier lyoni püspök (573).
 3. Szent Nikétasz hitvalló médikioni apát (824). Énekszerző Szent József (886).
 4. Maleon-hegyi Szent György. Szent Theodulosz felolvasó és Agathopusz diakónus thesszalonikai vértanúk.
 5. Szent Claudius, Diodórosz, Victor, Victorinus, Papiasz, Szerapión és Nikéforosz vértanúk. Szent Teodóra vértanúnő és Didümosz vértanú.
 6. Szent Ireneusz (Ernye) sirmiumi püspökvértanú. Szent Eutükhiosz konstantinápolyi érsek.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Kalliopiosz vértanú. Szent György mütilénei püspök hitvalló. Szent Rufinusz diakónus, Aquilina és kétszáz katona, szinópéi vértanúk (308-313 k.). Szent György jeruzsálemi pátriárka (807 k.). Perejaszlavl-Zalesszkij Szent Dániel (1540). Bizánci Szent Geraszimosz (1739). Kálimnoszi Szent Száva (1948). Szent Arkagyij pap (1933) és Szentéletű Jevdokija (1939) újvértanúk.

 

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Harmadik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Héródión, Agabosz, Rufosz, Flegón és Aszünkritosz apostolok a Hetven közül.
 2. Szent Eupszükhiosz cézáreai vértanú.
 3. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú.
 4. Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú.
 5. Szent Vazul parioni püspök hitvalló. Szent Artemón papvértanú.
 6. Szent I. Márton római pápa hitvalló és püspöktársai.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649 k.).

Szent Arisztarkhosz apamaeai püspök. Pudensz és Trofimosz apostolok a Hetven közül. 

Alexandriai Szent Thomaisz vértanúnő. Szent Antal, János, Eusztathiosz, litvániai vértanúk (1347). Szent Sándor (Orlov) új papvértanú (1941).

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Negyedik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Mürai Szent Crescens vértanú.
 2. Szent Agapé, Irén és Khionia thesszalonikai szűz vértanúnők és társaik.
 3. Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú.

Krétai Szent András nagy kánonja.

 1. Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú.
 2. Jeruzsálemi Szent Pafnútiosz papvértanú.

Isten Szülőjének Dicsérete, Akathisztosz Himnusz.

 1. Szentéletű Trikhinasz („Szőrcsuhás”) Teodor.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

21. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke.

Szent Januarius beneventói püspök vértanú és társai: Proculus, Sosus, Faustus diakónusok, Desiderius felolvasó, Acutius és Eutükhiosz vértanúk. Szent Alexandra császárné, vértanú (303).

Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. Ötödik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szükeóni Szent Teodor anasztasziopoliszi püspök.
 2. Szent György nagyvértanú és vértanútársai: Anatoliosz, Prótoleón, Atanáz, Glükeriosz.

ApCsel 12,1-11; Jn 15,17-16,2.

(Nagyböjti időszakban az ünnepet Húsvét Hétfőre helyezzük át.)

 1. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő.
 2. Szent Márk apostol és evangélista.

1Pt 5,6-14; Mk 6,7-13.

(Nagyböjti időszakban az ünnepet Húsvét Keddre helyezzük át.)

 1. Szent Vazul amaszeiai püspök vértanú és Szent Glafüré.
 2. Lázár Szombatja

Szent Simeon vértanú, az Úr rokona, jeruzsálemi püspök.

Zsid 12,28-13,8; Jn 11,1-45.

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap.

A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon. Csodatévő Szentéletű Memnón. Szent Cirill turovi püspök (1183 k.). Szent Anna újvértanú (1939).

Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Ünnepi 1., 4., 6. hang.

 (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagy Hétfő.

Szent Jázon és Szószipatrosz apostol a Hetven közül.

Mt 24,3-35.

 1. Nagy Kedd.

Szent Jakab apostol, Zebedeus fia, Szent János apostol testvére.

Mt 24,36-26,2.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra