február 2015

You are browsing the site archives for február 2015.

„Nyakukat pallos alá hajtották Éretted”

„Nyakukat pallos alá hajtották Éretted”

Nagyböjt első hetében, a szerda esti előreszentelt liturgia vecsernyei részének második sztichirájában találjuk ezt a verssort. Az egész sztichira így hangzik: Mily erény és mily dicséret illeti a szenteket! Mert nyakukat pallos alá hajtották Éretted, ki meghajlítottad az egeket és alászállottál; kiontották vérüket Éretted, ki magadat megüresítetted, és szolgai alakot öltöttél; megalázkodtak egészen a halálig, […]

„Rejtsétek el egymáshibáit…” (Nagyböjt kezdetére)

„Rejtsétek el egymáshibáit…” (Nagyböjt kezdetére)

Kedves Testvérek, Olvasók! A Biblia első soraiban, a Teremtés Könyvének elején ezt olvassuk: A föld puszta és üres volt, és sötétség volt a mélység felett, és Isten Lelke a vizek felett lebegett. És Isten szólt: »Legyen világosság!« És lett világosság. (Ter 1,2-3) Majd később, megváltásunk órájában „a hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, a kilencedik […]

Közeledik a tavasz! (Olvasandó:Lukács 19,1-10)

Közeledik a tavasz! (Olvasandó:Lukács 19,1-10)

Áldott emlékű lelkiatyánk fiatalkorunkban így emlegette a Nagyböjtöt: „Lelki tavaszunk!” És amikor beköszöntött, „áldott Nagyböjtöt” kívánt. Zákeus története, bár ebben az évben még januárra esett, már erre a tavaszra hangol bennünket. Hogy miért? Azért, mert nem kevesen vagyunk, akik magunkra ismerünk a kistermetű jerikói fővámszedő történetében. A bűnbánat valójában akkor kezdődik, amikor az ember szívében […]

Tovább az eszköztárra