2015

You are browsing the site archives for 2015.

Tyihon püspök látogatása a Szeged-csanádi r. katolikus püspöknél

Tyihon püspök látogatása a Szeged-csanádi r. katolikus püspöknél

December 26-án, Karácsony másnapjának délutánján, Tyihon podolszki püspök, egyházmegyénk kormányzója találkozott Dr. Kiss-Rigó László r. katolikus, Szeged-csanádi püspökkel, a püspökség Aradi-vértanúk terén álló épületében. Tyihon püspök köszöntötte Karácsony másodnapja alkalmából vendéglátóját ─ aki e találkozó kedvéért tért vissza távoli vidéki szolgálatából ─ és finom, kézműves moszkvai édességet adott át ajándékul. A r. katolikus püspök válaszában […]

Karácsonyi másnapi keresztszentelés a szegedi Dugonics temetőben

Karácsonyi másnapi keresztszentelés a szegedi Dugonics temetőben

December 26-án, Karácsony másodnapján, Szegeden, az ünnepi főpapi szent liturgia után Tyihon podolszki püspök atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója a szegedi Dugonics temetőbe ment, ahol az Odesszában készült és Szegedre szállított, 2015 őszén felállított emlékkeresztet áldotta meg a II. világháború harcai során Szegeden és környékén elesett és eltemetett orosz, ukrán katonák emlékére. A főpappal […]

Karácsonyi másnapi főpapi szent liturgia a szegedi Szent György Nagyvértanú templomban

Karácsonyi másnapi főpapi szent liturgia a szegedi Szent György Nagyvértanú templomban

December 26-án, Karácsony másodnapján, amely egyházunkban a Szentséges Istenszülőnek van szentelve, Tyihon podolszki püspök atya, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzója főpapi szent liturgiát tartott a szegedi Szent György Nagyvértanú templomban. A főpappal együtt szolgált prot. Imrényi Tibor parochus, valamint Szvjatoszlav Bulah pap és Vajna-Éliás István diakónus, akik a főpappal együtt érkeztek Budapestről Szegedre. Az istentisztelet […]

Papok keresztje a szentesi temetőben

Papok keresztje a szentesi temetőben

Elhunytak Szombatján, november 7-én került sor a szentesi temetőben nyugvó papok felújított keresztjének megszentelésére. A kb. 4 méter magas, egykori, egyszerű fa-emlékkeresztet — amely a szentesi ortodox hívők és családjaik számára a papok sírját jelölte —, az eltelt évtizedek és az idő vasfoga kikezdte, elkorhadt, kidőlt, így az emlékhely jelöletlen maradt. A papok keresztje — […]

Ortodox esküvő Szegeden, 2015-ben

Mi a házasság? Egy férfinak és egy nőnek az emberi közösség és a törvény előtt szentesített kapcsolata? Igen, az, és jogi értelemben – tegyünk itt is tanúságot róla – csak ezt szabad „házasságnak” nevezni. Ám a házasság ennél több, hiszen tudjuk, egy férfi és nő meg nem ismételhető, kizárólagos kapcsolatot létrehozó szerelme, szeretete alkotja a […]

Szent István apostoli király ünnepére (augusztus 20.)

Szent István apostoli király ünnepére (augusztus 20.)

(Részletek kisebbik legendájából) 1. Ha felismerjük, hogy a szentek érdemei “fölírvák az életnek könyvében”, és emlékezetük “az Úr előtt szüntelen”, bizony felette üdvösnek nyilvánítjuk, hogy valamit a jók életéről és tetteiről példának az utódok nemzedéke számára írásba foglaljunk. Ezek Krisztusért hűségesen harcoltak, s harcukért szerencsésen megkoszorúztattak; ha mi munkálkodásuk utánzására törekszünk, miként Pál mondja: “Istennek […]

Tovább az eszköztárra