március

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2023. év március hónapjára

 1. „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő (2. sz.).

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, III. rész)

 1. „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú (303 k.).

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, IV. rész)

 1. Szent Eutropiosz, Kleonikosz, Basziliszkosz amaszeai vértanúk (4. sz.). Szent Theodorétosz papvértanú (4. sz.).
 2. Szent Teodor, az „Újonc” nagyvértanú szombatja (303 k.). Szentéletű Jordáni Geraszimosz (4. sz.). Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303). Szent Sándor új papvértanú (1938).

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt első vasárnapja. Az ortodoxia vasárnapja.

Csodatévő Szent Konón iszauriai vértanú (1-2. sz.). Szent Konón, a „Kertész” vértanú (249-251). Aszkéta Szent Márk (530 k.). Bolgár Szent János újvértanú (1784). Rapszáni Szent György újvértanú (1818).

Zsid 11,24-26;32-12,2; Jn 1,43-51. Ötödik hang.

 1.  Az Amorioni Negyvenkét Szent Vértanú (9. sz.).
 2. A kherszóni püspök vértanúk: Szent Vazul, Efrém, Eugeniosz, Kapitón, Aitheriosz, Agathodórosz és Elpidiosz (4. sz.). Együgyű Szent Pál (340-350 k.).
 3. Szent Theofülaktosz nikomédiai püspök hitvalló (840 k.).
 4. A Szebaszteiai Negyven Szent Vértanú (4. sz.).
 5. Szent Kodrátosz korinthusi vértanú és társai (3. sz.). Szentéletű Anasztázia (567-568 k.).
 6. Szent Szofroniosz jeruzsálemi érsek (638-639).

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt második vasárnapja. Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359).

Szent Theofanész hitvalló (817-818). „Dialógus” Nagy Szent Gergely római pápa (604). Újteológus Szent Simeon (1022).

Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. Hatodik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Nikéforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele (842).
 2. Nursiai Szent Benedek (560 k.).
 3. Szent Agapiosz vértanú és hét társa (305 k.).
 4. „Egyiptomi” Szent Szabinosz vértanú (303 k.). Csodatévő Szent Khrisztodulosz patmoszi apát (1093).
 5. Szent Alexiosz-Elek, „Isten embere” (5. sz.). Szent Patrik püspök Írország apostola (461).
 6. Szent Cirill jeruzsálemi érsek (386).

(Elhunytak emlékezete. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Khrüszanthosz és felesége Dária vértanúk és társaik (3. sz.).Szent Panhariosz vértanú (302). Komelei Szent Ince (1511-1522). Szent Demeter, az „Esztergályos”, újvértanú (1564).

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Hetedik hang.

(Bor fogyasztása meg van engedve)

 1. A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból (797).
 2. Szentéletű Jakab katániai püspök hitvalló (8. sz.). Szentéletű Szerapión, a „Vászonleples” (356 k.).
 3. Szent Vazul ankürai papvértanú (362). Szent Droszisz vértanúnő, Traianus császár leánya (2. sz.). Szent Droszisz antiókhiai vértanúnő (4. sz.).
 4. Szent Nikón itáliai papvértanú és 199 tanítványa (251 k.).
 5. Örömhírvétel előünnepe.

Szent Artemón szeleukiai püspök (1-2. sz.).

 1. Szűz Mária Örömhírvétele.

Zsid 2,11-18; Lk 1,24-38.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649 k.).

Szent Gábriel arkangyal főünnepe.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Nyolcadik hang.

(Az Örömhírvétel ünnepkörének vége. Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Thesszalonikai Szent Matróné (3. sz.).
 2. Új Szent Hilárion pelekétéi apát (754. k.).
 3. Szent Márk arethusziai püspök és Szent Cirill heliopoliszi diakónus vértanúk és társaik (360-370 k.).

Krétai Szent András nagy bűnbánati kánonja (teljes).

 1. „Létrás” Szent János sínai apát (649).
 2. Csodatévő Szent Hüpatiosz gangrai püspök vértanú (4. sz.). Szent Akakiosz püspök hitvalló (3. sz.). Csodatévő Szent Jónás moszkvai metropolita (1461). Szent Ince (Veniaminov) moszkvai metropolita, Szibéria és Alaszka apostola (1879).

Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” Himnusz, teljes).

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra