november

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év NOVEMBER hónapjára

az újnaptár szerint

 1. Szent, Csodatévő és Ingyen gyógyító Kozma és Damján (Kis-Ázsia, 4. sz.).
                                                                                                                                                                        
  (Bor fogyasztása meg van engedve.)
 2. Szent Victorinus, poetovioi (Ptuj, Szlovénia) püspökvértanú. Szent Akindünosz, Pégasziosz, Afthonisz, Elpidéforosz és Anempodisztosz, perzsiai vértanúk (4. sz.).
 3. Szent Akepszimasz püspök, József pap és Aeithalasz diakónus, perzsiai vértanúk (4. sz.). Szent György nagyvértanú ereklyéinek átvitele és templomának fölszentelése a palesztinai Liddában (3. sz.)
 4. Szülők (elhunytak) Szent Demeter szombatja.

Nagy Szent Jóannikiosz (846). Szent Nikandrosz, mürai püspökvértanú és Hermaiosz papvértanú (1. sz.).

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.

 1. Pünkösd utáni 22. vasárnap.

Szent Galaktión és Episztémé, emesszai (Szíria) vértanúk (3. sz.). Szent Hermász, Patrobász, Línusz, Filologosz, Gájusz apostolok a Hetven közül. Szent Gergely alexandriai pátriárka, hitvalló (813-820 k.) Szent Jónás, novgorodi érsek (1470). Szent Gábriel új papvértanú (1937).

Gal 6,11-18; Lk 16,19-31. Ötödik hang.

 1. Szent Pál hitvalló, konstantinápolyi érsek (350-351). Szentéletű Lukács, szicíliai remete (9. sz.). Szentéletű Hutinyi Varlaam, novgorodi csodatévő (1192).
 2. Szent Hiérón és harminchárom társa, meliténéi vértanúk (3. sz.). Szentéletű Lázár, Galészion-hegyi csodatévő (1053-1054).
 3. Szent Mihály és Gábriel arkangyalok és minden Mennyei Testnélküli Hatalmak.

Zsid 2,2-10; Lk 10,16-21.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Onésziforosz és Porfüriosz vértanúk (4. sz.). Szentéletű Matróna, konstantinápolyi apátnő (5-6. sz.). Szentéletű Méthümnai Theoktiszté, pároszi remete (9. sz.). Csodatévő Éjinai Szent Nektáriosz, pentapoliszi püspök (1920).
 2. Szent Olümpasz, Rodión (Héródión), Szószipatrosz, Terciusz, Erasztosz és Kvartusz apostol a Hetven közül. Szent Oresztész, kappadókiai vértanú (3-4. sz.). Szentéletű Kappadókiai Arszeniosz, csodatévő (1924).
 3. Szent Ménasz, egyiptomi nagyvértanú, csodatévő (4. sz.). Szent Viktor és Sztefanisz, damaszkuszi vértanúk (2. sz.). Szent Vince diakónus és Szent Valerius püspök, hispániai vértanúk (3. sz.). Sztudioni Szent Teodor hitvalló (826).
 4. Pünkösd utáni 23. vasárnap.

Alamizsnás Szent János, alexandriai érsek (619-620). Irgalmas Szent Márton, tours-i püspök, csodatévő (397). Sinai Szent Nilus, Aranyszájú Szent János tanítványa (5. sz.). Szent Ahiás silói próféta (Kr. e. 10. sz.). Szent Leó konstantinápolyi pátriárka (1143). Szent Száva (1726) és Miklós (1732) újvértanúk. Szent Konstantin és Vlagyimir új papvértanúk (1937).

Ef 4,1-7; Lk 10,25-37 (olvasmányok a 25. vasárnap szerint). Hatodik hang.

 1. Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi érsek.

Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16.

 1. Szent Fülöp apostol a Tizenkettő közül (81-96 k.).

Palamasz Szent Gergely, thesszalonikai érsek, csodatévő (1359).

1 Kor 4,9-16; Jn 1,43-51.

 1. Szent Guriasz és Szamonasz, edesszai papvértanúk (4. sz.). Szent Habib (Abibosz), edesszai diakónus vértanú (4. sz.). Szentéletű Paiszij (Velicskovszkij) (1794).

(A mai nappal veszi kezdetét a karácsonyi böjt.)

 1. Szent Máté apostol és evangélista.

1 Kor 4,9-16; Mt 9,9-13.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Csodatévő Szent Gergely, neocézáreai püspök (3. sz.). Szentéletű Nyikon, radonyezsi apát, Szentéletű Radonyezsi Szergij tanítványa (†1426).
 2. Szent Platón, ankürai és Rómanosz, cézáreai vértanúk (4. sz.).
 3. Pünkösd utáni 24. vasárnap.

Szent Abdiás próféta (Kr. e. 9-8. sz.). Szent Barlaam, antiokhiai vértanú (4. sz.). Szent Agapiosz gázai vértanú (4. sz.). Szentéletű Hilarion, grúz csodatévő (875-882 k.). Szent Simon, kalábriai csodatévő (10. sz.). Szentéletű Varlaam, a Kijevi Barlangmonostor apátja (1065). Szent Filaret, moszkvai metropolita (1867).

Ef 5,8-19; Lk 12,16-21 (olvasmányok a 26. vasárnap szerint). Hetedik hang.

 1. Szűz Mária templomi bevezetésének előünnepe.

Csodatévő Dekapoliszi Szent Gergely, (842). Szent Proklosz, konstantinápolyi érsek (446-447).

 1. Szűz Mária Bevezetése a templomba.

A hajnalin: Lk 1,39-40,56; a szent liturgián: Zsid 9,1-7; Lk 10,38-42; 11,27-28.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Filemon apostol, a felesége, Apfia, a fiúk, Arkhipposz, valamint Onézimosz, a rabszolgájuk (1. sz.). Szent Cecília vértanúnő és Szent Valerianus, Tiburtius, Maximus, római vértanúk (3. sz.).
 2. Szent Amfilokhiosz, ikóniumi püspök (395 k.). Szent Gergely, agrigentói püspök (603.). Szentéletű Sisinius, küdzikoszi hitvalló (4. sz.). Névai Szent Sándor, orosz nagyfejedelem (1263). Szent Mitrofán, voronyezsi püspök (1703).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Kelemen, római pápa vértanú (101 k.). Szent Péter, alexandriai érsek vértanú (311).
 2. Szűz Mária Bevezetése ünnepkörének vége.

Szent Katalin nagyvértanú és vértanú társai (305 k.). Szent Mercurius, kisázsiai nagyvértanú (3. sz.).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Pünkösd utáni 25. vasárnap.

Oszlopos Szent Alüpiosz (7. sz.). Szentéletű „Metanoeite” Nikón, a „bűnbánat prédikátora” (X. sz.). Szent Sztülianosz, paflagóniai csodatévő (5-6. sz.). Sinai Szent Akakiosz. Szent Ince, irkutszki püspök (1731). Hioszi Szent György újvértanú (1807).

Kol 3,12-16; Lk 18,18-27 (olvasmányok a 30. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve.)

 1. Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú (V. sz.).
 2. Új Szent István hitvalló vértanú (766-767) és vértanú társai. Szent Eirénarkhosz, szebaszteiai vértanú. A Hét Szent Asszony vértanú és társaik (3. sz.).
 3. Szent Paramonosz vértanú és 370 vértanú társa (250 k.). Szent Dénes korinthusi püspök vértanú (171 k.). Szent Filumenosz likaóniai és Saturninus galliai vértanú (3. sz.).
 4. ”Elsőnek elhívott” Szent András apostol.

1Kor 4,9-16; Jn 1,35-51.

(Bor fogyasztása meg van engedve.)

(Böjti napok: november 14-ig minden szerda és péntek, november 15-től december 24-ig karácsonyi böjt)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra