február

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2023. év február hónapjára az újnaptár szerint

 1. Az Úr templomi bemutatásának előünnepe.

Szent Trifón nikeai vértanú. Szent Perpétua vértanúnő és társai.

 1. Az Úr bemutatása a templomban.

Zsid 7,7-17; Lk 2,22-40.

 1. Istenfogadó Szent Simeon és Szent Anna prófétaasszony.

Zsid 9,11-14; Lk 2,25-38.

 1. Péluszioni Szent Izidor (449). Sztudioni Szent Miklós hitvalló (868).
 2. Vámos és farizeus vasárnapja.

Oroszországi szent újvértanúk és hitvallók főünnepe.

Szent Ágota katániai vértanúnő (3. sz.). Szentéletű Antiókhiai Teodóz (412). Szent Teodóz csernyigovi érsek (1696).

2 Tim 3,10-15; Lk 18,10-14. Első hang.

(A böjt Vámos és farizeus hetében fel van oldva.)

 1. Szent Bukolosz első szmirnai püspök. Szent Fótiosz konstantinápolyi érsek.
 2. Szent Partheniosz lampszákoszi püspök. A Négy Tribunus és szolgáik nikomédiai vértanúk. Szteiriszi Szent Lukács.
 3. Szent Teodor Fővezér nagyvértanú. Szent Zakariás próféta. Szent Simeon, András, Szergiusz, Péter papvértanúk (1938). Szent Sándor papvértanú (1942).
 4. Szent Nikéforosz antiókhiai vértanú. Damaszkuszi Szent Péter papvértanú.

(A templomi bemutatás ünnepkörének vége.)

 1. 10. Csodatévő Szent Kharalamposz magnéziai papvértanú. Szent Porfiriosz és Baptosz, Kharalamposz hóhérai (3. sz.).
 2. Csodatévő Szent Balázs vértanú szebasztiai püspök. Szent Teodóra bizánci császárné.
 3. Tékozló fiú vasárnapja.

Szent Meletiosz antiókhiai érsek (381). Szentéletű Mária (Marin). Szent Alekszij (Elek) moszkvai metropolita, csodatévő (1378).

1Kor 6,12-20; Lk 15,11-32. Második hang.

 1. Szentéletű Martinianosz palesztinai remete (4. sz. vége). Szent Zoé és Fótiné (4. sz. vége). Szent Akvila és Priszcilla apostolok és vértanúk (1. sz.). Szent Eulogiosz alexandriai érsek (607).
 2. Csodatévő Szent Auxentiosz. Szír Szent Maron. Szent Ábrahám háráni püspök. Szent Cirill a szlávok apostola.
 3. Szent Onézimosz apostol a Hetven közül.
 4. Szent Pamfilosz és társai palesztinai vértanúk. Szent Flavián konstantinápolyi pátriárka (448-449).
 5. Szent Teodor, az „Újonc”, nagyvértanú (303 k.) Bizánci Szent Teodor újvértanú (1795). Szent Jermogen pátriárka vértanú (1612).
 6. Húshagyó Szombat. Elhunytak Szombatja.

Nagy Szent Leó római pápa.

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.

 1. Húshagyó vasárnap.

Szent Arkhipposz apostol. Szent Maxim, Theodotosz, Hészükhiosz és Aszklépiodoté vértanúk (3. sz.). „Fordító” Szent Meszrop (439-440 k.). (Szent Konón (555). Athéni Szent Philothea, Szenvedéstűrő (1589).

1 Kor 8,8-9,2; Mt 25,31-46. Harmadik hang.

(A böjt, hús kivételével, fel van oldva.)

 1. Csodatévő Szent Leó katániai püspök (789). Szentéletű Bésszarión (4-5. sz.). Szent Agaton római pápa (681).
 2. Csodatévő Szent Timóteus szümbolai aszkéta (795). Szent Eusztathiosz antiókhiai érsek (IV. sz.). Szent III. János, a “Skolasztikus”, konstantinápolyi pátriárka (577).
 3. Az eugenioni szent apostolok és vértanúk ereklyéinek megtalálása.
 4. Szent Polikárp vértanú szmirnai püspök.
 5. Keresztelő Szent János fejének első és második megtalálása.
 6. Szent Tarasziosz konstantinápolyi érsek. Szent Sándor katonavértanú (3-4. sz.). Szent Walburga (779).
 7. Vajhagyó vasárnap. A paradicsomból való kiűzetés emlékezete. Megbocsátás vasárnapja.

Szent Porfiriosz gázai püspök. „Szamariai” Szent Fótiné nagyvértanú és társai (1. sz.). Szent János újvértanú (1575). Szent Mihály pap, újvértanú (1918). Szent Péter pap, újvértanú (1930). Szent Szergiusz pap, újvértanú (1930). Szentéletű Anna, újvértanú (1937). Szent János rilszki püspök és Szent János pap, újvértanúk (1938).

Róm 13,11-14,4; Mt 6,14-21. Negyedik hang.

 1. Tiszta Hétfő. A Nagyböjt kezdete. Dekapoliszi Szent Prokopiosz az ikontisztelet hitvallója (750 k.). Szent Geláz, a „Komédiás” vértanú (297 k.). Szír Szent Thallelaiosz (460). Szent Leander sevillai püspök (600-601). Szentéletű Titusz, a Barlangkolostor papja (1196). Katunákiai Szent Efrém (1998).

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, I. rész)

 1. Szent Vazul hitvalló, Dekapoliszi Szent Prokopiosz társa (VIII. sz.). Szent Proteriosz alexandriai érsek vértanú (457). Szent Kiranna újvértanúnő (1751).

(Krétai Szent András bűnbánati kánonja, II. rész)

(29.) „Istent hordozó” Kasszián Szent János (435) és Szent Kasszián kijevi remete (12. sz.). 

(Böjti napok: minden szerda és péntek, Vámos és farizeus hetének kivételével.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

 (Nem szökőévben a 29-én ünnepelt szentek emlékét az előző napon kell megtartani.)

Tovább az eszköztárra