Kottár

Kedves Testvéreink, Olvasóink!

Nemsokára elkezdjük kéziratos kottáink közzétételét a közös templomi ének bátorítása érdekében.

A kottatár elején mindig az aktuális ünnep vagy vasárnap kottái fognak szerepelni. Ha ezeket együtt akarják énekelni a templomi énekesekkel, nyomtassák ki, gyakorolják és énekeljék velük együtt, az általuk megadott hangon.

Mivel az ünnepi énekeket egyházi szláv, adott esetben görög nyelven is el szoktuk énekelni, ezeknek is közöljük (egyelőre csak) a szövegét. Akik ezeknek a dallamát már jól ismerik, énekelhetik az énekesekkel együtt.

+

A Nagyboldogasszony ünnepkör tropárionja és kondákionja:


A tropárion egyházi szláv szövege (mai orosz karakterekkel):

1. hang:

В рождестве девство сохранила еси,/ во успении мира не оставила еси, Богородице,/ преставилася еси к животу,/ Мати сущи Живота,// и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.

A tropárion (apolitíkion) görög szövege:

15 Αυγούστου 2014

Κοίμησις της Θεοτόκου

Ἦχος α’.

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε· μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra