2013. augusztus

Áthoszi Porfíriosz (+1991)
Áthoszi Porfíriosz (+1991)

Hírlevél Keresztény Testvéreinknek

2013. augusztus Szegedi Szent György ortodox templom

___________________________________________________

Pünkösd utáni 9. vasárnap

Jézus a vízen jár (Mt 14,22-34)

A bárka pedig már sok stádiumnyira volt a parttól, hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél volt. Mt 14,24

Korábban, amikor először kerültek viharba, Jézus velük volt, biztonságban voltak, most azonban egyedül vannak, Jézus pedig messze van. Így megtanítja őket arra, hogy tartsanak ki a megpróbáltatásban, legyenek férfiak, erősek, és reménykedjenek Isten segítségében. Nem az az igazi tudomány, amikor a hajós kedvező szélben hajózik, jó irányban feszülnek a vitorlák, hanem ellenszélben, gyötrő hullámok között kell megtanulnia, és megmutatnia, hogy mire képes.

Manapság szellemi ostromok hullámai, a világ más részein fizikai támadások is érik Krisztus Egyházát. Erős ellenszélben kell hajóznia. Miért? Azért, mert a „modern világ” azt tanítja, az ember szabadon követheti emberi vágyait, ebben korlátozni bűn, az egyház viszont ellene mond ennek, és azt tanítja, az a bűn, ha az ember nem korlátozza vágyait, nem tesz különbséget a valóban jó és a látszólag jó, de valóban rossz között. Az előbbi ugyanis Istentől van, az utóbbi pedig az Ellenség sugallata.

Ezért a „modern világ” elveri az Egyházon a port. De tagjaiknak nem szabad lankadniuk, kedvüket veszíteniük. Mert Uruk ezt ígérte:

„Nem nagyobb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak; ha az én szavamat megtartották, a tiéteket is megtartják majd.” Jn 15,20

+

Az Egyházról

Áthoszi Porfíriosz (†1991)

„Isten szeretete alkotott bennünket saját képére és hasonlatosságára. Az Egyház részeseivé tett annak ellenére, hogy ismerte hitehagyásunkat. Mindent megadott nekünk, hogy minket is istenekké tegyen kegyelme által és ingyen (vö. Róm 3,24). Mindazonáltal szabadságunkat rosszul használva fel, elveszítettük az eredeti szépséget, az eredeti igazságot, és elszakadtunk az Egyháztól. Kívül az Egyházon, messze a Szentháromságtól, elveszítettük a Paradicsomot, a mindenséget. Az Egyházon kívül azonban nem létezik megváltás, nem létezik élet. Ezért Isten, a mi Atyánk könyörületes szíve nem hagyott bennünket szeretetén kívül. Ismét megnyitotta számunkra a Paradicsom kapuit, és az idők végén megjelent nekünk testben.”

„Isten végtelen szeretetében ismét egyesített bennünket Egyházával Krisztus személyén keresztül. Amikor belépünk a teremtetlen Egyházba, Krisztushoz jövünk, a teremtetlen világba lépünk. Mi hívők is arra vagyunk hivatva, hogy teremtetlenek legyünk a kegyelem által, és Isten isteni erejének részesévé legyünk, hogy belépjünk az istenség misztériumába, s felülemelkedjünk világias gondolkodásunkon, hogy meghaljon bennünk az óember (Kol 3,9; Róm 6,6; Ef 4,22), és Istentől ihletettek legyünk. Ha az Egyházban élünk, Krisztusban élünk. Ez egészen különleges dolog, nem is érthetjük meg. Csak a Szentlélek tud megtanítani erre.”

Áthoszi Porfíriosz atya tanításai, Odigitria − Jel, 2012

+

Ima a szeretetben való megerősödésért és minden harag és gyűlölet elhárításáért

Tropárion, 4. hangra:

Krisztus, aki a szeretet kötelékével apostolaidat,

s velük bennünket, hűséges szolgáidat

szorosan magadhoz kötöttél,

add meg nékünk, hogy parancsolataidat teljesíthessük,

és képmutatás nélkül szerethessük egymást,

Isten Szülőjének közben­járásai által,

Egyedülvaló Emberszerető.

Kontákion, 5. hangra:

Lobbantsd fel a szívünkben a szeretet lángját irántad,

Krisztus Isten,

hogy általa tüzet fogva szívünkből és elménkből,

lelkünkből és teljes erőnkből megszeressünk Téged,

és felebarátunkat, mint önmagunkat,

és parancsolataidat megőrizve dicsőítsünk Téged,

minden javak Adományozóját.

 

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra