november 2022

You are browsing the site archives for november 2022.

Imádságok magyarul: Az optyinai szent öregek reggeli imája

Imádságok magyarul: Az optyinai szent öregek reggeli imája

Uram, add, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit e nap hoz számomra. Add, hogy teljesen szent akaratodra bízzam magam. A nap minden órájában és mindenben vezérelj és segíts meg. Bármilyen hírt is kapok e napon, segíts nyugodt lélekkel és szilárd meggyőződéssel fogadni, hogy mindenben ott van szent akaratod. Minden szavamban és tettemben irányítsd gondolataimat és […]

„Levetni a régit, felölteni az újat” - 2022. november 27. - Pünkösd utáni 24. vasárnap

„Levetni a régit, felölteni az újat” – 2022. november 27. – Pünkösd utáni 24. vasárnap

2022. november 27. Pünkösd utáni 24. vasárnap. Perzsiai Szent Jakab nagyvértanú (V. sz.). Palesztinai Szent Mózes. Sínai Szent Gergely (1346). Tirnovói Szent Teodóz (1363). Szent Jakab, rosztovi érsek (1392). Krisztusért balga Szimbirszki Szent András (1841). A Szűzanya „Jel” ikonjának ünnepe. Szent Miklós vlagyimiri érsek, Szent Vazul, Borisz, Teodor, Miklós, Elek, János, Szergiusz, János, Szergiusz, Miklós, […]

„A jó pásztor” - 2022. november 20. - Pünkösd utáni 23. vasárnap

„A jó pásztor” – 2022. november 20. – Pünkösd utáni 23. vasárnap

Pünkösd utáni 23. vasárnap. Szűz Mária templomi bevezetésének előünnepe. Csodatévő Dekapoliszi Szent Gergely (842). Szent Proklosz, konstantinápolyi érsek (446-447). Szent Dasziosz, durostorumi vértanú (305. k.) Ef 5,8-19; Lk 12,16-21 (olvasmányok a 26. vasárnap szerint). Hatodik hang. (Hal fogyasztása meg van engedve) + Euergetinosz Pál imája Isten Szentséges Szülőjéhez, a lenyugvási istentiszteletből Szeplőtelen, feddhetetlen, romlatlan, érintetlen, […]

„Életük, haláluk, csodáik” - „Szívünket ejtette rabul” - 2022. november 13. -Pünkösd utáni 22. vasárnap

„Életük, haláluk, csodáik” – „Szívünket ejtette rabul” – 2022. november 13. -Pünkösd utáni 22. vasárnap

2022. november 13. Pünkösd utáni 22. vasárnap. Aranyszájú Szent János, konstantinápolyi érsek. Szent Ahiás, silói próféta (Kr. e. X. sz.) Ef 4,1-7; Lk 10,25-37 (olvasmányok a 25. vasárnap szerint); a főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. + Apostoli olvasmány (Ef 4,1-7) Felolvasás Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből! Testvéreim! Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, […]

„Mi az igazi szelídség és alázat?” - „Csodálatos Isten az ő szentjeiben” - Szeged, 2022. november 6. vasárnap

„Mi az igazi szelídség és alázat?” – „Csodálatos Isten az ő szentjeiben” – Szeged, 2022. november 6. vasárnap

2022. november 6. Pünkösd utáni 21. vasárnap. Szent Pál hitvalló, konstantinápolyi érsek (350-351). Szentéletű Lukács, szicíliai remete (IX. sz.). Szentéletű Hutinyi Varlaam, novgorodi csodatévő (1192). Ef 2,14-22; Lk 8,41-56 (olvasmányok a 24. vasárnap szerint). + Apostoli olvasmány (Ef 2,14-22) Testvéreim! Ő a mi békességünk, aki a két népet eggyé tette, és a közöttük lévő válaszfalat, az […]

Tovább az eszköztárra