augusztus 2016

You are browsing the site archives for augusztus 2016.

A krétai nagy regionális zsinat enciklikájából (2016. június 17-26). VI. (Befejezés)

A krétai nagy regionális zsinat enciklikájából (2016. június 17-26). VI. (Befejezés)

»VII. Az Egyház: tanúságtétel a párbeszédben 20. Az Egyházat érzékenyen érinti azok sorsa, akik elszakadtak a vele való szentségi közösségtől, de azokra is gondja van, akik nem értik a hangját. Annak tudatában, hogy Krisztus élő jelenlétét testesíti meg a világban, konkrét cselekedetekre váltja Istennek az emberhez történt üdvözítő leereszkedését, és minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál […]

A krétai nagy regionális zsinat enciklikájából (2016. június 17-26). V.

(Folytatás) »VI. Az Egyház válasza a globalizációra, a szélsőséges erőszakra és a migrációra. A globalizáció jelenkori ideológiája, amely észrevétlenül, ám gyorsan terjedve válik meghatározóvá, máris hatalmas megrázkódtatások kiváltója világszerte mind a gazdaságban, mind a társadalomban… A globalizáció által ösztönzött, a különbségeket eltüntető és személytelen „szabványosítással”, ámde a szélsőséges nacionalizmussal is szemben az Ortodox Egyház a […]

A 2016. júniusi krétai nagy regionális zsinat enciklikájából. IV.

(Folytatás) »IV. Oktatás — Krisztusban 9. Korunkban új irányzatok jelennek meg a nevelés és az oktatás világában az oktatás tartalmával és céljával kapcsolatban, valamint abban a módban, ahogy a gyermekségre, a tanár, a tanuló és a jelenkori iskola szerepére tekintenek. Mivel az oktatás nem csupán azzal függ össze, „ami” az ember, hanem azzal is, „amivé” […]

Tovább az eszköztárra