2016

You are browsing the site archives for 2016.

Karácsony másodnapi szent liturgia és szeretetvendégség Szegeden

Karácsony másodnapi szent liturgia és szeretetvendégség Szegeden

Kedves Testvéreink, Olvasóink! December 24-én, Karácsony szenteste 23 felnőtt és gyermek jött el az ünnepi virrasztásra a szegedi Szent György Nagyvértanú templomba, 25-én, Karácsony első napján 26-an gyűltünk egybe a szent liturgiára, amelyen csaknem mindenki szent áldozáshoz járult, másnap, 26-án, Isten Szentséges Szülőjének főünnepén pedig 22-en imádkoztak velünk templomunkban. Ünnepi beszámlónk spirituális részét nemsokára megjelenő […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 3.

Hallgassuk meg Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuntai püspök (†350 k.) tropárionját (apolitikionját) bizánci énekes előadásában, 1. hangra. A szent főpap, akinek egyházunk december 12-én tartja az emlékét, az ünnepi tropárion szerint “győzedelmesnek mutatkozott az első egyetemes zsinaton”, Nikaiában (Kr. u. 325-ben), döntő szerepe volt az igaz hit megvallásában és megvédésében, pásztor-püspök maradt, aki nyájat terelt, számos […]

A krétai nagy regionális zsinat enciklikájából (2016. június 17-26). VI. (Befejezés)

A krétai nagy regionális zsinat enciklikájából (2016. június 17-26). VI. (Befejezés)

»VII. Az Egyház: tanúságtétel a párbeszédben 20. Az Egyházat érzékenyen érinti azok sorsa, akik elszakadtak a vele való szentségi közösségtől, de azokra is gondja van, akik nem értik a hangját. Annak tudatában, hogy Krisztus élő jelenlétét testesíti meg a világban, konkrét cselekedetekre váltja Istennek az emberhez történt üdvözítő leereszkedését, és minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál […]

A krétai nagy regionális zsinat enciklikájából (2016. június 17-26). V.

(Folytatás) »VI. Az Egyház válasza a globalizációra, a szélsőséges erőszakra és a migrációra. A globalizáció jelenkori ideológiája, amely észrevétlenül, ám gyorsan terjedve válik meghatározóvá, máris hatalmas megrázkódtatások kiváltója világszerte mind a gazdaságban, mind a társadalomban… A globalizáció által ösztönzött, a különbségeket eltüntető és személytelen „szabványosítással”, ámde a szélsőséges nacionalizmussal is szemben az Ortodox Egyház a […]

Tovább az eszköztárra