április 2021

You are browsing the site archives for április 2021.

Urunk kínszenvedéseinek emlékezete - énekek a nagycsütörtöki esti istentiszteletből

Urunk kínszenvedéseinek emlékezete – énekek a nagycsütörtöki esti istentiszteletből

(2021. április 29.) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Mennyei Király, vigasztaló… Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (3x) Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk… Dicsőség…most és mindenkor… Miatyánk… Tropárion, 8. hang Midőn a dicsőséges tanítványok a Vacsora tisztálkodásában megvilágosodtak, akkor a gonoszságos Júdás a pénzéhség kínjától elvakult, és az igaztalan […]

DICSÉRŐÉNEK (AKATHISZTOSZ) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ

DICSÉRŐÉNEK (AKATHISZTOSZ) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ

(2021. április 16-án, 17 órakor, otthoni imádkozásra) Ha a hívők maguk olvassák a kánont, az ún. „hét leborulással” kezdik és fejezik be: Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. (Leborulás) Istenem, tisztíts meg és irgalmazz nekem. (Leborulás) Uram, Te teremtettél engem, irgalmazz nekem. (Leborulás) Uram, igen sokat vétkeztem, bocsáss meg nekem. (Leborulás) Nagyasszonyunk, Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts […]

Tovább az eszköztárra