május 2024

You are browsing the site archives for május 2024.

Pannóniai vértanúink - Szent Andronikosz a Hetven apostol közül és felesége Júnia (május 17.)

Pannóniai vértanúink – Szent Andronikosz a Hetven apostol közül és felesége Júnia (május 17.)

Szent Andronikosz apostol a Hetven közül segítőjével, Júniával együtt nevezetes volt az apostolok között, mivel Szent Pál apostolt megelőzve hittek Krisztusban. Az apostol rokonai voltak, ahogyan ő maga tanúskodik erről a Rómaiakhoz írt levelében: Köszöntsétek Andronikoszt és Júniá(sz)t, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket az apostolok körében nagyra becsülnek, s akik előbb lettek Krisztusban hívők, mint én. […]

Asszonyok hűsége – Szent Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

Húsvét utáni harmadik, Szent Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja. 2024. május 19. Szent Patrikiosz pruszai püspök vértanú és társai, Akakiosz, Menandrosz, Polüainosz. ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang. + Evangéliumi olvasmány (Mk 15,43-16,8) (Jézus temetése) Abban az időben odajött az arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte […]

„Békesség nektek!” – Tamás vasárnapja a szegedi Szent György nagyvértanú templomban – 2024. május 12.

2024. május 12. Húsvét utáni második, Tamás Vasárnapja. Csodatévő Szent Epifán ciprusi érsek. Szent Germán konstantinápolyi érsek. ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31. Első hang. + Evangéliumi olvasmány (Jn 20,19-31) Felolvasás János Szent Evangéliumából! Jézus megjelenik a tanítványoknak Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be […]

2024 Nagyhét és Húsvét énekeiből, Szegedről

2024 Nagyhét és Húsvét énekeiből, Szegedről

Nagypénteki 3. stáció “Minden nemzedékek himnuszt zengedeznek, temetésednek Krisztus…!” Hajnali himnusz (tropárion) 2. hang “A nemeslelkű József, levéve a keresztfáról szeplőtelen testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beborítván azt, és eltemetvén új sírba helyezte el.” + Húsvéti hajnali 9. óda irmosza magyar és egyházi szláv nyelven „Tündökölj, tündökölj, Új Jeruzsálem; mert az Úr dicsősége felvirradt fölötted! […]

Tovább az eszköztárra