2024

You are browsing the site archives for 2024.

„Békesség nektek!” – Tamás vasárnapja a szegedi Szent György nagyvértanú templomban – 2024. május 12.

2024. május 12. Húsvét utáni második, Tamás Vasárnapja. Csodatévő Szent Epifán ciprusi érsek. Szent Germán konstantinápolyi érsek. ApCsel 5,12-20; Jn 20,19-31. Első hang. + Evangéliumi olvasmány (Jn 20,19-31) Felolvasás János Szent Evangéliumából! Jézus megjelenik a tanítványoknak Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be […]

2024 Nagyhét és Húsvét énekeiből, Szegedről

2024 Nagyhét és Húsvét énekeiből, Szegedről

Nagypénteki 3. stáció “Minden nemzedékek himnuszt zengedeznek, temetésednek Krisztus…!” Hajnali himnusz (tropárion) 2. hang “A nemeslelkű József, levéve a keresztfáról szeplőtelen testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beborítván azt, és eltemetvén új sírba helyezte el.” + Húsvéti hajnali 9. óda irmosza magyar és egyházi szláv nyelven „Tündökölj, tündökölj, Új Jeruzsálem; mert az Úr dicsősége felvirradt fölötted! […]

„Győzelmi bevonulás győzelem előtt” - Virágvasárnap - 2024. április 28. - Szegedi Szent György Nagyvértanú templom

„Győzelmi bevonulás győzelem előtt” – Virágvasárnap – 2024. április 28. – Szegedi Szent György Nagyvértanú templom

2024. április 28. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap. A Küdzikoszi Kilenc Szent Vértanú: Theognisz, Rufus, Antipatrosz, Theosztikhosz, Artemasz, Magnus, Theodulosz, Thaumasziosz és Filemon. Csodatévő Szentéletű Memnón. Szent Cirill turovi püspök (1183 k.). Szent Anna újvértanú (1939). Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Ünnepi 1., 4., 6. hang. (Hal és bor fogyasztása meg […]

Létrás Szent János atyánk: „A paradicsomba vezető létra” (Scala Paradisi)

(Két nagyböjti fejezetet olvastunk el Szent János atyánk „Létrájából” a felnőtt katekézisen, 2024. április 15-én, ezt osztjuk meg kedves olvasóinkkal és látogatóinkkal.) „A különféle alakot öltő hiúságról” (κενοδοχια – vana gloria) 22. fejezet Vannak, akik nyolc fő bűnös gondolatot (szenvedélyt) tartanak számon, mivel a hiúságot különválasztják a gőgtől (υπαρηφανια), ám Teológus Gergely és mások csak […]

Beszélgetés Teofil Părăian atyával (†2009) Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonjáról

Beszélgetés Teofil Părăian atyával (†2009) Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonjáról

Teofil atya, a Nagyböjt időszakában az ember arra hivatott, hogy a szokásosnál alaposabban vizsgálja meg önmagát, hogy egyre közelebb kerüljön Istenhez. Szent Ortodox Egyházunk ezért több szolgálatot végez ezekben a napokban, hosszabb szolgálatokat, melyek között különleges helyet foglal el a „nagy kánon”. Mi voltaképpen a nagy kánon? A nagy kánon az Egyház által imádkozott kánononok […]

Tovább az eszköztárra