június

 

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2024. év június hónapjára

az újnaptár szerint

 1. Filozófus Szent Jusztin vértanú és társai, Kharitón, Kharitó, Euelpisztosz, Hierax, Peón, Liberianusz (2. sz.). Cselijei Szent Jusztin (Popovics, 1979).
 2. Húsvét utáni ötödik vasárnap. A Szamariai Asszony Vasárnapja.

Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója (829). Új Szent János, szucsavai nagyvértanú (14. sz.).

ApCsel 11,19-26; 29-30; Jn 4,5-42. Negyedik hang.

 1. Szent Lucillianusz vértanú, négy gyermek társa, Klaudiusz, Hüpatiosz, Pál, Dénes és Szent Paula vértanú szűz (270-275).
 2. Szent Quirinus-Kerény, sisciai püspökvértanú. Szent Métrofanész, konstantinápolyi érsek. Szent Márta és Mária, Lázár nővérei. Szentéletű Alóniosz, egyiptomi aszkéta (4-5. sz.). Szent Péter, új papvértanú (1918).
 3. Szent Dórotheosz, tiruszi püspökvértanú (361 k.). Thébai Szent Dórotheosz (5. sz.). Szent Bonifác, Németország apostola (754). Szent Márk újvértanú (1801). Szent Igor, csernyigovi és kijevi nagyfejedelem (1150). Szent Konstantin kijevi metropolita (1159). Korisa Szent Péter (13. sz.). Szent Mihály pap, újvértanú (1931). Szent Miklós pap, újvértanú (1943).

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Új Szent Hilárion, a Dalmatosz monostor apátja, az ikontisztelet hitvallója. Szent Geláz vértanú.
 2. Szent Theodotosz, ankürai vértanú. Szkétéi Szent Dániel (5. sz.). Szkétéi Szent Dániel (6. sz.).

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Teodor Fővezér, nagyvértanú ereklyéinek átvitele Eukhaitába. Szent Nikandrosz és Marcianusz, katonavértanúk.
 2. Húsvét utáni hatodik vasárnap. Vakonszületett Vasárnapja.

Szent Cirill, alexandriai érsek. Szent Tekla, Mariamné, Márta, Mária, Ennatha perzsiai vértanú szűzek (347 k.). Ír Szent Kolomba, az ionai monostor alapítója (597). Bjelozerszkij „Fehértói” Szent Cirill (1427).

ApCsel 16,16-34; Jn 9,1-38. Ötödik hang.

 1. Szent Sándor és Antonina, vértanúk. Szent Timóteus, pruszai püspökvértanú.
 2. Szent Bertalan és Barnabás apostolok. Az Istenszülő „Valóban méltó” himnuszának kijelentése Gábriel arkangyal által. Vetlugai Szent Barnabás (1445). Magyar (Novotorzski) Szent Efrém ereklyéinek átvitele (1572). A pekingi Kétszázhuszonkettő Szent Újvértanú (1900).
 3. Egyiptomi Szent Onufriosz. Áthoszi Szent Péter.

(A húsvéti ünnepkör vége)

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Az Úr Mennybemenetele.

Szent Aquilina, bibloszi vértanúnő.

ApCsel 1,1-12; Lk 24,36-53.

 1. Szent Elizeus próféta. Szent Cirill gortünai (Kréta) püspökvértanú. Szent Metód konstantinápolyi érsek, hitvalló.

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Ámosz próféta. Szent Jeromos. Szent Ágoston.
 2. Húsvét utáni hetedik vasárnap. Az I. Nikaiai Egyetemes Zsinat Atyáinak Vasárnapja.

Csodatévő Szent Tükhón, amathuszi (ciprusi) püspök (5. sz.). Kalugai Szent Tyihon (1492). Grúz Szent Kaikhoszro (1558 / 1612?). Szent Germogen tobolszki püspök, Szent Efrém, Péter és Mihály papok és Szent Konstantin újvértanúk (1918).

ApCsel 20,16-18, 28-36; Jn 17,1-13. Feltámadási hatodik és ünnepi nyolcadik hang.

 1. Szent Manuel, Szabel és Izmael, perzsiai vértanúk.
 2. Szent Leontiosz katonavértanú és társai, Hüpatiosz és Theodulosz. Szent Aitheriosz vértanú (4. sz.). Barlangkolostor-beli Szent Leontyij (14. sz.). „Olajatárasztó” Áthoszi Szent Leóntiosz (1576). Szentéletű Nyikanor újvértanú (1938). Szent Vazul, Sándor, Vazul, Szergij új papvértanúk (1938).
 3. Szent Júdás apostol, az Úr „testvére”. Szent Zoszima, pizidiai vértanú. Makszimovics Szent János, csodatévő sanghaji érsek.

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Metód, patarai püspökvértanú.
 2. A Mennybemenetel ünnepkörének vége.

Ciliciai Szent Juliánusz vértanú.  

(Hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Szent Euszebiosz-Özséb, szamoszatai püspökvértanú.

Elhunytak szombatja.

 1. Pünkösd Vasárnapja. A Szentháromság ünnepe.

Szent Agrippina római vértanúnő. Szent Arisztoklész pap, Szent Demeter diakónus és Szent Atanáz felolvasó vértanúk.

ApCsel 2,1-11, Jn 7,37-53; 8,12. Ünnepi nyolcadik hang.

(A böjt Pünkösd hetében fel van oldva.)

 1. Pünkösd Hétfő. A Szentlélek ünnepe. A dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő Szent János születése.

Igaz Zakariás és Erzsébet.

Ef 5,9-19; Mt 18,10-20; az Előhírnöknek: Róm 13,11-14,4; Lk 1,1-25, 57-68,76-80. Ünnepi nyolcadik hang.  

 1. Szentéletű Febrónia vértanú szűz 288). Szent Orentiosz és testvérei, vértanúk (301 k.). Szent Lívia, Leónida, Eutropia vértanú szüzek (3-4. sz.).
 2. Thesszalonikai Szent Dávid (540). Szent János, a gótok püspöke (800 k.). Szent Dénes, szuzdáli érsek (1385). Szent Dávid, újvértanú, az áthoszi Szent Anna remeteségből (1813). Szent György (Sztyepanjuk) pap, újvértanú (1918).
 3. Vendéglátó Szent Sámson (530 k.).
 4. Szent Cirusz és János gyógyító szent szegények ereklyéinek átvitele.
 5. Szent Péter és Pál apostol. A Pünkösd ünnepkörének vége.

Kor 11,21-12,9; Mt 16,13-19.

 1. Pünkösd utáni 1. vasárnap. Minden Szentek Vasárnapja.

A Tizenkét Szent Apostol főünnepe.

Jeruzsálemi Mária, Szent Márk apostol anyja. Szent Meliton vértanú. „Kertész” Szent Mihály újvértanú (1770-1771). Rimeci Szent Geláz, erdélyi püspök (14- sz.). Szent Elek és Timóteus papvértanúk, Szentéletű Nyikandr vértanú (1918). Szentéletű Feogena vértanúnő (1939). Szent János vértanú (1944).

Zsid 11,33-12,2; Mt 10,32-38; 19,27-30; az apostoloknak: 1Kor 4,9-16; Mk 3,13-19. Nyolcadik hang.

(Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, ezek a megfelelő állandó és mozgó ünnepeknél találhatók.)

Tovább az eszköztárra