október

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2023. év OKTÓBER hónapjára
az újnaptár szerint

 1. Pünkösd utáni 17. vasárnap.

  Szűz Mária Oltalma (a szláv és a román helyi egyházak liturgikus hagyománya szerint).

Szent Ananiás apostol a Hetven közül (1. sz.). Énekszerző Szent Romanosz (5-6. sz.).

2Kor 11,31-12,9; Lk 6,31-36 (olvasmányok a 19. vasárnap szerint); az ünnepnek: Zsid. 9,1-7; Lk 10,38-42;11,27-28. Nyolcadik hang.

 1. Antiokhiai Szent Ciprián püspök vértanú és Szent Jusztina vértanú szűz (4. sz.). Szent Dávid és Konstantin grúz vértanú hercegek (8. sz.). Krisztusért balga Boldog Ciprián, szuzdali csodatévő (17. sz.).
 2. Areopagita Szent Dénes, athéni püspök vértanú (1. sz.). Alexandriai Szent Dénes püspök vértanú és tanítványai (268).
 3. 4. Szent Hierotheosz, Athén első püspöke (1. sz.). Szent Domnina és leányai, Bereniké és Proszdokia, szíriai vértanúk (303 k.). Szent Ammon, egyiptomi aszkéta (305).
 4. Szent Kharitiné vértanúnő (IV. sz). Csodatévő Szent Péter, Elek, Jónás, Makariosz, Fülöp, Jób, Jermogen, Tyihon, Péter, Filaret, Ince és Makariosz, moszkvai metropoliták.
 5. Szent Tamás apostol (1. sz.).

1Kor 4,9-16; Jn 20,19-31.

 1. Szent Szergiusz és Bacchus, római vértanúk (296 k.). Remete Szent János és 98 társa, krétai aszkéták (10. sz.).
 2. Pünkösd utáni 18. vasárnap.

Szent Pelágia, antiokhiai szűz (3. sz.). Szentéletű Pelágia, antiokhiai bűnbánó (5. sz.). Szentéletű Doszifej (15. sz.) és Trifon (17. sz.).

Gal 1,11-19; Lk 7,11-16 (olvasmányok a 20. vasárnap szerint). Első hang.

 1. Szent Jakab apostol, Alfeus fia (1. sz.). Szentéletű Andronikosz és hitvese, Szentéletű Atanázia (6. sz.). Szent Poplia hitvalló (4. sz.). Galáciai Szent Péter, a “Katona” (9. sz.) Ábrahám pátriárka és unokaöccse Lót emléke (Kr. e. 19. sz.). Vak Szent István, szerbiai fejedelem (1476). Szent Péter (1918)  és Konstantin (1937) papvértanúk.
 2. Szent Eulampiosz és nővére Eulampia vértanúk és társaik (3. sz.). Szent Baszianosz (5. sz.). Hitvalló Szent Teofil (717-741). Krisztusért balga Totmai Szent András (1673). Optyinai Szent Ambrus (1891).
 3. Szent Fülöp diakónus apostol, a Hét diakónus közül (1. sz.). Szentéletű „Írott” Theofán, nikaiai püspök hitvalló és bátyja, “Írott” Teodor (9. sz.). A Szent Optyinói Sztarecek gyülekezete.
 4. Szent Probosz, Tarakhosz és Andronikosz vértanúk (4. sz.).
 5. Szent Karposz püspök, Papülosz diakónus, Agathodórosz, a szolgájuk és Agathoniké, Papülosz nővére vértanúk (3. sz.). Szentéletű Benjámin, a Kijevi Barlangkolostor szerzetese (14. sz.).
 6. Szent Nazarius, Gervasius, Protasius és Celsus vértanúk (1. sz.). Szentéletű Énekszerző Kozma, maiumai püspök (8. sz.).
 7. Pünkösd utáni 19. vasárnap.

  A VII. Egyetemes Zsinat atyáinak emléke (787, október 11-17.).

Szent Lukianosz, antiokhiai papvértanú (4. sz.). Szent Barszesz, edesszai püspök, hitvalló (4. sz.). Thesszalonikai „Ifjabb” Szent Euthümiosz (9. sz.). Csodatévő Szent János, szuzdali püspök (14. sz.).

Gal 2,16-20; Lk 8,5-15 (olvasmányok a 21. vasárnap szerint); a zsinati atyáknak: Tit 3,8-15; Jn 17,1-13. Második hang.

 1. Szent Longinusz százados vértanú és két katonatársa (1. sz.). Szent Gallusz, svájci aszkéta, igehirdető (640). Szent Eupraxia, pszkovi vértanú (1243).
 2. Szent Hóseás próféta (Kr. e. 8. sz.). Krisziszben eltemetett Szent András vértanú (8. sz.).
 3. Szent Lukács apostol és evangélista (1. sz.).

Kol 4,5-18; Lk 10,16-21.

 1. Szent Jóel próféta (Kr. e. 7-9. sz.). Szent Varus vértanú és hat aszkéta vértanútársa (4. sz.). Csodatévő Rilai Szent János (10. sz.).
 2. Szent Artemiosz antiokhiai nagyvértanú (4. sz.). Istenhordozó „Ifjabb” Szentéletű Geraszimosz, kefalóniai aszkéta (16. sz.). Krétai Szent Andronikosz vértanú (8. sz.).
 3. Nagy Szent Hilárion, palesztinai aszkéta (4. sz.). Szent István, Péter, Pál vértanúk és társaik, az ikontisztelet hitvallói (8. sz.).
 4. Pünkösd utáni 20. vasárnap.

Csodatévő és Apostolokkal egyenlő Szent Aberkiosz, hierapoliszi püspök (2. sz.). A Hét Szent Efezusi Alvó Ifjú (3. sz.; 5. sz.). Szent Rúfusz és Lót, egyiptomi aszkéták (4-5. sz.).

Ef 2,4-10; Lk 8,26-39 (olvasmányok a 23. vasárnap szerint). Harmadik hang.

 1. Szent Jakab apostol, az Úr Testvére, Jeruzsálem első püspöke (1. sz.). Szent Ignác, jeruzsálemi pátriárka (877). Római Szent Makariosz. Borovicsi Szent Jakab, Krisztusért Balga novgorodi csodatévő ereklyéinek feltárása (1540. k.). Szent Miklós, Vlagyimir, Sándor, Miklós, Emilián és Szózont papvértanúk (1937). Szentéletű Eufrozina vértanúnő (1942).

Az apostolnak: Gal 1,11-19; Mt 13,54-58.

 1. Szent Arethász nagyvértanú és 4299 társa (523). A Szent Asszony vértanú, Arethasz követője, és gyermeke. Szent Szebasztiána, szebasztai vértanúnő, Szent Pál apostol tanítványa (1. sz.). Szent Lőrinc püspökvértanú, Szent Elek pap és Szent Elek vértanúk (1918). Szentéletű Arethász hitvalló (1932). Szent János és Miklós papvértanúk (1937). Szent Péter papvértanú (1938).
 2. Szent Marcianus és Márton, konstantinápolyi vértanúk (4. sz.). Szent Tábita (1. sz.). Szent Anasztáz vértanú (4. sz.).
 3. Olajat árasztó Szent Demeter, thesszalonikai nagyvértanú (4. sz.).

2Tim 2,1-10; Jn 15,17-16,2.  

 1. Szent Nesztor, thesszalonikai vértanú, Szent Demeter vértanú társa (4. sz.).
 2. Szűz Mária Oltalma (a görög liturgikus hagyomány szerint).

Szent Terenciusz, hitvese Neonilla és hét gyermeke, vértanúk. Száva monostorbeli Szent István, palesztinai aszkéta (8. sz.).

 1. Pünkösd utáni 21. vasárnap.

Római Szent Anasztázia vértanú szűz. Szentéletű Abramiosz és unokahúga Mária, edesszai aszkéták (4. sz.). Szentéletű Avramij, rosztovi csodatévő (11. sz.)

Ef 2,14-22; Lk 8,41-56 (olvasmányok a 24. vasárnap szerint). Negyedik hang.

 1. Szent Zénobiosz püspök és nővére Zénobia, kilíkiai vértanúk (3. sz.). Szent Kleofás apostol a Hetven közül. Szent Terciusz, Márk, Jusztusz és Artémasz apostol a Hetven közül. Szent Martianusz szirakúzai püspök, vértanú (68). Szent József konstantinápolyi pátriárka (1283). Áthoszi Szent Habakuk és társa, újvértanúk (1628). Szent Milutin, szerb király (1321).
 2. Szent Sztakhüsz, Apellész apostolok, Szent Ampliasz, Urbánusz, Narkisszosz apostolok és vértanúk a Hetven közül és Arisztobulosz angliai püspök (1. sz.). Szent Epimakhosz, egyiptomi vértanú (3. sz.). Szent István, Barnabás, Trofimosz, Dorümedón, Kozma, Damján, Száva, Bassza, Ábrahám vértanúk és társaik. Hioszi Szent Miklós újvértanú (1754). Szent újvértanúk: Szent János carszkoszelói papvértanú (1917), Szentéletű Leonyid vértanú (1918), Szent Vszevolod, Sándor, Szergiusz, Elek, Vazul, Péter, Vazul papvértanúk (1937), Szentéletű Anatolij és Eufrozina vértanúk, Szent Jakab vértanú (1937), Szentéletű Ince vértanú (1938).

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra