március 2020

You are browsing the site archives for március 2020.

DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET, OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE. 2020. MÁRCIUS 29. VASÁRNAP

DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET, OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE. 2020. MÁRCIUS 29. VASÁRNAP

(A délelőtti istentisztelet a templomban a szent liturgiát ábrázolja ki imáival és énekeivel, ha valamilyen okból nem tudunk teljes szent liturgiát tartani.) (Kezdés, ha pap vezeti:) Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor… (Ha a hívők végzik:) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Mennyei Király, vigasztaló… (énekelve vagy olvasva) Szent […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 19. Örömhírvétel ünnepére

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 19. Örömhírvétel ünnepére

Kedves Testvérek, honlapunk Látogatói! Örömhírvétel, az Angyali Üdvözlet napján, március 25-én áldott ünnepet kívánunk minden kedves Testvérünknek, honlapunk Látogatóinak! Énekel: a Szent Demeter Bizánci Kórus. Kondákion, 8. hang Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője!  Megszabadulván a csapásoktól hál’adással jegyzik fel győzelmi ünneped a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen […]

Imádságok magyarul 5., Ima járvány idején

Imádság járvány idején Urunk és Istenünk! Tekints le szent, mennyei magasságodból bűnös és méltatlan szolgáid imájára, mert törvényszegéseinkkel megharagítottuk jóságodat, felingereltük irgalmadat, és ne szállj perbe szolgáiddal, hanem fordítsd el felénk irányuló igazságos haragodat, szüntesd meg a pusztító veszedelmet, fékezd meg félelmetes pallosodat, amely láthatatlanul, idő előtt sújt le ránk, kegyelmezz szegény, elesett szolgáidnak, és […]

ORTODOXIA VASÁRNAPJA

A szent liturgia elbocsátása után a Királyi Ajtó elé kétoldalt ikonokat viszünk ki, majd a pap felolvassa az alábbi részletet a Theodóra császárnő kezdeményezésére 843. nagyböjt első vasárnapjára egybehívott konstantinápolyi zsinat ún. Szinodikonjából, amely végérvényesen helyreállította aqz Egyházban az ikonok tiszteletét:          Amiként a próféták látták, az apostolok tanították, az Egyház átvette, az egyháztanítók dogmákba […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 18., a Nagyböjt énekei II.

Kedves Testvéreink, honlapunk Látogatói! Fogadják szeretettel  további két nagyböjti énekünket a Vajhagyó Szombat esti vecsernyéről templomi énekeseink szolgálatában, házi felvételben: “Üdvösségem útjára vezess engem Istennek Szülője…” “Bűneim nagy sokaságára gondolván…” Áldott Nagyböjtöt kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Imádságok magyarul, 4. Ima a Nagyböjt kezdetén

Imádságok magyarul, 4. Ima a Nagyböjt kezdetén

IMA A SZENT NEGYVEN NAP (NAGYBÖJT) KEZDETÉN Ezt az imát a pap a szent Nagyböjt hétfőjén olvassa a híveknek, vagy a Nagyböjt első hetének másik napján, a hajnali szolgálat, illetve az imaórák után. A pap epitrachiliont ölt magára és töredelmes alázattal olvassa: Pap: Könyörögjünk az Úrhoz. Nép: Uram irgalmazz. Pap: Istenünk, a föld minden végein […]

Tovább az eszköztárra