2015. júnis-július

Hírlevél keresztény Testvéreinknek

Szegedi Szent György ortodox templom Szeged, Kazinczy u. 7.

2015. június-július

“Halászok segítségével a szónokokat…”

(Olvasandó: Mt 4,18-23)

Szent György temploma Lyddában
Szent György temploma Lyddában

Az Úr Jézus a Galileai tenger mellett járt. Sehol nem járt céltalanul. Meglátott két testvért, akik éppen halásztak. Megfigyelte, hogyan dolgoznak. Alkalmasak lesznek-e a feladatra, amelyre kiszemelte őket? Bennünket is szemmel tart utjainkon. Gyűjtünk-e, vele együtt, vagy szétszórunk? „Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, szétszór.” (Mt 12,30) Halászokat hívott el. „Nem a szónokok segítségével akarta megtéríteni a halászokat, hanem a halászok segítségével a szónokokat, hogy megtörje a gőgösök nyakát” ─ mondja Szent Ágoston.

Péter és András éppen „körhálót vetettek a tengerbe”. Ezen a módon nagy mennyiségű halat lehet összefogni. Ám a halász nem tudja, milyen hal kerül a hálóba. Ugyanígy a tanító sem tudja, mikor hull tanítása termékeny talajra. Nemcsak halászokról, tanítókról szól ez a történet azonban, hanem minden keresztény lélekről. Egyikőnk sem tudja, mikor, melyik szava, vagy cselekedete fog meg valakit, és ejti Krisztus hálójába! Ezért gondosan kell ügyelnünk minden szóra, minden tettre.

Szent György sírja
Szent György sírja

„Jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket!” Csak az ő útján haladjunk! Sokféle, olykor egymással merőben ellentétes hatás ér bennünket környezetünk részéről. Számos, gyakran egymásnak ellentmondó információ jut el hozzánk világunkból. Ám ha Jézust követjük, csak az ő útján járunk, minden a helyére kerül. „Jöjjetek utánam” ─ mondja az apostoloknak, és nem halakat, emberi lelkeket nyertek fáradságotok béreként! Ezért, ha Isten elhív, és lehetőségünk nyílik, hogy nagyobb jót tegyünk, mint eddig, nem kell ragaszkodnunk a kisebbhez. Ámde fejezzük ki erre való méltatlanságunkat. Ne úgy tegyünk, mintha saját képességeink, érdemeink, másoknál nagyobb kiválóságunk miatt kaptunk volna elhívást, nehogy kudarc legyen a vége. Péter és András, Jakab és János is azonnal otthagytak mindent, és követték Jézust. Tudták, kit követnek! Nem vakon indultak a nyomába! Azt követték, akiről Keresztelő János így tett tanúságot:

„Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! … Én nem ismertem őt; de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy őt megismertessem Izraellel… Láttam, hogy a Lélek, mint galamb, leszállt az égből és rajta maradt. Nem ismertem őt, de aki azért küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: ‘Akire látod a Lelket leszállni és rajta maradni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.’ Én láttam, és tanúságot tettem arról, hogy ő az Isten Fia.” (Jn 1,29-34)

Azt is tudták, amire elhívta őket, és amit ígér, az mind, maradéktalanul valóra is válik.

I. T.

+

Jézus megjelenik Áthoszi Szent Sziluánnak
Jézus megjelenik Áthoszi Szent Sziluánnak
Áthoszi Szent Sziluán (†1938) XIV. A szerzetesekről

Vannak, akik azt állítják, hogy a szerzetesnek a világot kell szolgálnia, hogy ne legyen ingyenélő, ám meg kell érteni, mi a szerzetes valódi szolgálata, és miben kell segítségére lennie a világnak. A szerzetes az, aki az egész világért imádkozik, az egész világért sír, és ez a legfontosabb tevékenysége. Ki készteti arra, hogy az egész világért sírjon? Az Úr Jézus Krisztus, Isten Fia készteti rá. Ő adja a szerzetesnek a Szentlélek szeretetét, és ettől a szeretettől szüntelenül fáj a szíve az emberekért, minthogy nem mindenki üdvözül. Az Úr szíve annyira fájt az emberekért, hogy Önmagát adta kereszthalálra. Isten Anyja ugyanezt a fájdalmat érezte a szívében. Szeretett Fiához hasonlóan ő is mélységesen kívánta az emberek üdvösségét.

Ugyanezt a Szentlelket adta az Úr az apostoloknak, a szent atyáknak és az Egyház pásztorainak. Ezzel szolgáljuk a világot. Ezért sem az Egyház pásztorainak, sem a szerzeteseknek nem szabad világi dolgokkal foglalkozniuk, hanem az Istenszülőt kell utánozniuk, aki a templomban, a „Szentek Szentjében” éjjel-nappal Isten törvényét tanulta, és egyfolytában imádkozott az emberekért.

Nem a szerzetes feladata, hogy keze munkájával a világot szolgálja. Ez a világban élőknek a dolga. A világban élő ember keveset imádkozik, a szerzetes viszont szüntelenül. A szerzeteseknek köszönhető, hogy a földön sohasem szakad félbe az imádság, és ez az egész világ javára válik, mivel a világot az imádság tartja fönn, ám, ha az imádság erejét veszti, a világ elvész… Egyetlen Istennek tetsző gondolat is csodákra képes. A Szentírásból is meggyőződhetünk erről. Mózes próféta magában imádkozott, amikor az Úr ezt mondta neki: „Miért kiáltasz énhozzám?”, és megmentette az izraelitákat a pusztulástól (Kiv 14,15). Egyiptomi Szent Antal az imáival, és nem a két kezével segítette a világot. Szent Szergij böjttel és imádsággal segített az orosz népnek lerázni a tatár igát. Szent Szerafim magában imádkozott, mire a Szentlélek leszállt Motovilovra. Ez hát a szerzetesek feladata.

Ám, ha a szerzetes hanyag, és nem jutott el oda, hogy lelke mindig az Urat szemlélje, szolgáljon csak a zarándokoknak, segítsen a világban élőknek két keze munkájával, mert ez is kedves Isten előtt, de tudnia kell, hogy ez távol áll a szerzetességtől.

(Szofronyij (Szaharov) apát: A SZENT HEGY TITKA. ÁTHOSZI SZILUÁN (1866–1938) ÉLETE, TANÍTÁSAI ÉS ÍRÁSAI. II. rész, XIV. A szerzetesekről.)

+

Menekülés Egyiptomba
Menekülés Egyiptomba
Nyári útjaink előtti imádság (amelyet pap mond, de annak hiányában hívő is elmondhatja)

Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, igazi és élő út, aki kegyes voltál nevelő atyáddal és tisztaságos Szűz Anyáddal Egyiptomba útra kelni, és útjuk során Lukácshoz és Kleofáshoz is csatlakoztál. Alázattal kérünk Téged most is, legszentebb Urunk, kísérd kegyelmeddel útjukon a Te szolgáidat. Amiként Tóbiás szolgádnak őrangyalt és vezérlőt küldtél, hogy megőrizze és megmentse őket a látható és láthatatlan ellenség minden gonosz támadásától, a Te parancsolataid teljesítésére oktassa, békében, jó szerencsében és egészségben vezérelje, majd ismét épségben, jó szerencsében és egészségben hazatérítse; add meg a Te szolgáidnak is, hogy minden jó szándékukat Néked tetsző módon, jó szerencsével és a Te dicsőségedre valósíthassák meg.

Mert Te irgalmazhatsz és üdvözíthetsz minket, és Néked dicsőséget zengünk, a Te kezdet nélkül való Atyáddal és szentséges, jóságos és életet adót Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké.

Ámen.

+

Levélcím: H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra