2018. március – április

Kelet Hírei Keresztény Testvéreinknek

Szegedi Szent György ortodox templom
Szeged, Kazinczy u. 7.
2018. március – április

_________________________________________________________

Szinaxárion Kenetvivők Vasárnapjára
„Ezen a napon, a húsvéti időszak harmadik vasárnapján a szent kenetvivő asszonyok emlékét ünnepeljük. De megemlékezünk Arimeteai Józsefről, a titkos tanítványról és Nikodémusról, az éjszakai tanítványról is.”
(Vers:)
A tanítványok kenetet visznek Krisztusnak,
Én pedig kenetként éneket ajánlok fel.
A szent kenetvivő asszonyok imái által, Istenünk, könyörülj rajtunk!
Ámen.
Prédikáció Kenetvivők Vasárnapjára Remete Szent Teofán atyánktól
Ó, fáradságot nem ismerő asszonyok! Álmot nem engednek szemüknek és pillájuknak szendergést, míg rá nem találnak arra, akit megszerettek! A férfiak, úgy tűnik, a lábukra támaszkodnak: a sírhoz futnak, látják, hogy üres, és zavarban vannak, mit is jelenthet ez, mivel Jézust magát nem látják. Vajon ez azt jelentené, hogy bennük kevesebb volt a szeretet, mint az asszonyokban? Semmiképpen sem, hanem a gondolkodó szeretet működött bennük, amely a szeretet magas ára, valamint a tárgya miatt fél a tévedéstől. Miután ők is meglátták és megtapintották, mindnyájan vallomást tettek, nem nyelvükkel, mint Tamás, hanem a szívükkel: „Én Uram és én Istenem”, és most már semmit sem tudta őket elválasztani az Úrtól. A kenetvivők és az apostolok ─ életünk két oldalának a képei: az érzésé és a megítélésé. Érzés nélkül nem élet az élet; megítélés nélkül pedig az élet vak, sokat elpazarol, és csak kevés egészséges gyümölcsöt érlel. A kettőt összhangba kell hozni egymással. Járjon csak elöl az érzés és buzdítson, a megítélés pedig határozza meg az időt, a helyet, a módot, egyszóval az élet körülményeit ahhoz, amit a szív cselekedni sugall. Belül a szív jár elől, a cselekvésben pedig a megítélés. Miután az érzések oktatást nyernek a jó és a rossz megítélésében, úgy tűnik, lehet már egyedül csak a szívre támaszkodni. Ahogy az élő fából magától jelenik meg a hajtás, a virág, végül a gyümölcs, így a szívből is csak jó fog születni, és ésszerűen beleömleni életünk folyamába.
Áthoszi Porfíriosz atya tanításaiból
A teremtésről
Körülöttünk minden Isten szeretetének egy-egy cseppje.”   
A természet szépségei apró szeretetdarabkák, amelyek a Nagy Szeretethez, Krisztushoz vezetnek bennünket. Leld örömödet mindenben, ami körülvesz! Mind Istenről tanít és Istenhez vezet. Körülöttünk minden Isten szeretetének egy-egy cseppje. Az élők és az élettelenek, a növények meg az állatok, a madarak s a hegyek, a tenger, a napnyugta és a csillagos ég. Apró szeretetdarabkák, amelyeken keresztül elérünk a Nagy Szeretethez, Krisztushoz. A virágok például kegyelmet hordoznak, illatukkal és színpompás alakjukkal tanítanak bennünket. Isten szeretetét hirdetik nekünk. Illatukat és szépségüket egyaránt árasztják bűnösökre és igazakra.
Ahhoz, hogy valaki keresztény lehessen, költői lélekkel kell rendelkeznie, költővé kell válnia. Durva lelkek nem jutnak közel Krisztushoz. A keresztény ember, ha szeretet van benne, költő – a költészetben él. A költői szív magáévá teszi a szeretetet, szíve mélyére ülteti, keblére öleli, mélyen átérzi.
Használjátok ki a szép pillanatokat! A szép pillanatok imádságra hangolják a lelket, finommá, nemessé, költőivé teszik. Keljetek föl reggel, hogy lássátok a kelő napot királyi bíborban kiemelkedni a tengerből. Ha elragadtatással tölt el benneteket egy szép hely, egy kicsiny kápolna vagy bármilyen szépség, ne ragadjatok le annál, lépjetek túl azon, és dicsőítsetek minden szépséget, hogy megéljétek az egyetlen Szépet! Szent minden: a tenger is, a nap is, az étel is. Mindegyiknek örüljetek! Ezek egytől egyig gazdagítanak bennünket, és elvezetnek  a Nagy Szeretethez, elvezetnek Krisztushoz.
Kísérjétek figyelemmel mindazt, amit az ember alkotott: a házakat, az épületeket, kicsit és nagyot, a városokat, a falvakat; az embereket és kultúrájukat. Kérdezzetek, hogy kiteljesedjék a tudásotok mindezekről; ne maradjatok érdektelenek! Ez segít benneteket mélyebben elmerülni Isten csodáiban. Mindezek alkalmat kínálnak arra, hogy összekapcsolódjunk mindennel és mindenkivel. Arra, hogy hálát adjatok a mindenség Urának, s könyörögjetek hozzá. Éljetek mindenben: a természetben, a mindenségben! A természet a misztikus evangélium. Ám ha valakiben nincs meg a belső kegyelem, nem lesz hasznára a természet. A természet felébreszt bennünket, de nem vezet el a Paradicsomba.
A lélekhordozó, akiben Isten Lelke lakozik, figyelemmel jár mindenütt, bárhol legyen is, csupa szem, csupa fül. Minden érzéke él, ámde Isten Lelkével él. Ő másmilyen. Mindent lát és mindent hall: látja a madarakat, a követ, a pillangót… Jár valahol, érez minden egyes dolgot, például egy illatot. Mindenben él: a lepkékben, a méhekben és így tovább. A kegyelem figyelmessé teszi. Mindenekkel együtt akar lenni.
Ó, mit is mondhatnék nektek! Ezt éltem át, amikor a Szent Hegyen meglátogatott az isteni kegyelem. Emlékszem a csalogányra, ahogy hangosan a fák között dalolt, és szárnyát hátrafeszítette, hogy erősebben szóljon a hangja. Mennyire gyönyörű ez! Bárcsak lenne egy pohár vizem, és mindig megitathatnám vele a kis csalogányt, hogy csillapíthassa szomját… Miért énekelt olyan hévvel a csalogány, miért? De maga is gyönyörködött az énekében, maga is érezte, hogy mit tesz, ezért dalolt olyan szenvedélyesen.
(Áthoszi Porfíriosz atya tanításai. XI. A teremtésről. Odigitria–Jel, Budapest 2014)
+
Ima Magyar Szent Mózeshez
Ó, fölöttébb csodálatos és Istent hordozó Mózes atyánk, Krisztusnak igaz szolgája, nagy csodatévőnk, alázattal leborulunk előtted és kérünk Téged: add, hogy részesei lehessünk annak a szeretetnek, amelyet Te tápláltál Isten és felebarátaid iránt, segíts nekünk, hogy egyszerű szívvel és alázattal Isten akaratát cselekedjük, és hiánytalanul megtartsuk az Úr parancsolatait. Tekints le jóakarattal minden Téged tisztelő hűséges lélekre, aki várja irgalmadat és segítségedet. Igen, Istennek jóságos szolgája, hallgass meg bennünket, akik Hozzád fohászkodunk, ne vess meg minket, kik közbenjárásodat kérjük, méltó dicséretet zengve boldognak mondunk Téged, Mózes atyánk, és énekkel magasztalunk, a tisztaság világító fáklyáját, aki megdicsőítette az irgalmas Istent, a kezdet nélkül való Szentséges Háromságban imádott Atyát és Fiút és Szentlelket, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.
+
H-6720 Szeged, Kazinczy u. 7. Tel. 06 62 420-397. Email: szentgyorgyvertanu@gmail.com
Tovább az eszköztárra