2014. augusztus-szeptember

Hírlevél keresztény Testvéreinknek

2014. augusztus-szeptember

Szegedi Szent György ortodox templom Szeged, Kazinczy u. 7.

_______________________________________________

„Hogyan törleszthet a fizetésképtelen adós?”

Olvasandó: Mt 18,21-35

A tízezer talentummal adós szolgának, ami mai viszonyok között is hatalmas összeg, nem volt miből megadnia adósságát, ezért ura megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyermekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. Jó és üdvös dolog, ha a keresztény ember, miután elolvasta a példabeszédet, becsukta a Szentírást, így szól magában: ʽNem más, hanem éppenséggel én magam vagyok ez a fizetésképtelen szolga.ʼVajon törleszthetném mégis adósságomat Uramnak, Istenemnek? Hogyan? Úgy, ahogyan a szolga tette, ill. tehette volna: Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.

Tehát, először is: ünnepélyes fogadalmat teszek, hogy változtatok életemen. Ha eddig adósságot-adósságra halmoztam, most elkezdek keményen dolgozni, takarékoskodni, törleszteni. Ha erkölcseimben könnyelmű voltam, mostantól fogva tiszta, józan, erkölcsös életet élek. Ha elsősorban a magam hasznát kerestem, és mások kárával nem sokat törődtem, mostantól fogva fordítok ezen.

A szolga földig hajolt, és leborulva kérte: „Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.”

Másodszor: leborulok Uram előtt, állhatatosan imádkozom, és könyörgök hozzá irgalmáért.

Harmadszor: hogy Uram és Istenem is elengedje az én adósságaimat, én is jó szívvel elengedem mindazt, amivel mások tartoznak nekem, vagy vétettek ellenem. A szolga nem ezt tette, amint megkapta tetemes adóssága elengedését, kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral, megragadta, fojtogatta és követelte: „Add meg, amivel tartozol.” Nem nagylelkű, irgalmas urát utánozta, ahogyan az vele cselekedett. Ennek következtében már elengedett adóssága ismét érvényessé vált: És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását.

Ne a könyörtelen szolgát kövessük tehát, hanem annak nemes urát!

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra