2022. január 16. vasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. január 16. Pünkösd utáni 30. vasárnap.

Szent Péter apostol bilincseinek tisztelete.

Kol 1,12-18; Lk 17,12-19 (olvasmányok: ap. a 28., ev. a 29. vasárnap szerint).

+

Apostoli olvasmány (Kol 1,12-18)
Testvéreim!
Örömmel adjatok hálát az Atyának,
aki méltókká tett titeket arra,
hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a világosságban.
Kiragadott minket a sötétség hatalmából,
s áthelyezett szeretett Fiának országába.
Benne van a mi megváltásunk,
a bűnök bocsánata.
Ő a láthatatlan Isten képmása,
és minden teremtmény elsőszülöttje,
mert benne teremtetett minden az égben és a földön,
a láthatók és a láthatatlanok,
a trónusok és uralmak,
a fejedelemségek és hatalmasságok.
Minden őáltala és őérte teremtetett.
Ő előbb van mindennél,
és minden benne áll fenn.
Ő a testnek, az egyháznak a feje;
ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül,
hogy az övé legyen az elsőség mindenben.
Evangéliumi olvsmány (Lk 17,12-19)
Felolvasás Lukács Szent Evangéliumából!
(A tíz leprás meggyógyítása)
Abban az időben,
amikor (Jézus) beért az egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Megálltak a távolban, és hangosan kiáltoztak: »Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!« Amikor meglátta őket, azt mondta: »Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!« Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és Jézus lábai előtt arcra borulva hálát adott neki; s ez szamariai volt. Jézus pedig így szólt: »Nemde tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?« Aztán így szólt hozzá: »Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.«
Pár szó elmélkedés
Tropárionok
Feltámadási tropárion, 5. hang
Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét,
ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született,
magasztaljuk hívők, és hódoljunk Néki,
mert kegyes volt testben felmenni a keresztre,
és elszenvedni a halált,
és az elhunytakat is feltámasztani,
az Ő dicsőséges feltámadásával.
Szent György tropárionja, 4. hang

Mint a foglyoknak szabadítója, és szegényeknek oltalmazója, betegeknek orvosa, királyoknak pártfogója, győzedelmes György nagyvértanú, járj közre Krisztus Istennél, hogy üdvözítse a mi lelkünket!
 Apostolok tropárionja, 3. hang
Szent Péter apostol, járj közre az irgalmas Istennél, hogy adja meg a vétkek elengedését a mi lelkünknek!
Theotokion, 2. hang
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Keresztények csalhatatlan oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban, és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet!

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra