Megjelent az Odigitria Könyvek 14. kötete

Miklós  meszógiai püspök, „Áthosz, a Föld legmagasabb pontja” (“Mount Athos. The highest place on earth”, ford. Imrényi Tibor, lekt. Tóth Péter). Odigitria-Jel, Budapest 2023.

Nikólaosz (Hadzinikoláu) metropolita, 2004-től a görögországi Meszógia és Lavreotikí főpásztora 1954. április 13-án született Thesszalonikiben. Világi pályája során számos tudományos fokozatot szerzett: a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen fizikából, a Harvard Egyetemen asztrofizikából, a Massachusettsi Műszaki Egyetemen a gépészmérnöki karon, PhD fokozatot a Harvard Egyetemen orvosbiológiai és hemodinamikai mérnöki tudományokban. Kutatóként dolgozott a New England Deaconess Kórház vaszkuláris laboratóriumában, a Massachusettsi Általános Kórház aneszteziológiai és a Bostoni Gyermekkórház intenzív osztályán. Tanácsadója volt a NASA-nak és az Arthur D. Little Vállalatnak űrgyógyászati technológiában. Vallástudományban és teológiában magiszteri fokozatot nyert a Bostoni Szent Kereszt Teológiai Egyetemen, a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen pedig PhD fokozatot ortodox bioetikából. Mélységes istenkeresése vezette több ízben az Áthosz Szent Hegyére, Görögországba, ahol név szerint ismert és névtelen, művelt és egyszerű aszkéták tanításán és imádságos életén keresztül győződött meg az ortodox keresztény hit és lelkiség hamisítatlan tisztaságáról, ahol a tudományok embere végül is „megadta magát” a legfelsőbb, örök tudománynak és szerzetesi fogadalmat tett. * 

„A hajó megkerülte a hegyfokot, és azonnal előtűnt Karúlia impozáns látványa. A meredek sziklafalon bizonytalanul csüngő remetelakok azokról a bátor és hősies aszkétákról meséltek, akik magukat Isten kegyelmének sziklájához láncolták. Kimondhatatlan áhítat érzése ragadott magával. Ezek a valódi hősök megtagadják természetüket, cserébe lelkük birtokába jutnak. Természetükön erőszakot téve megnyílnak előttük Isten dolgai, szinte „kényszerítik” Istent. Emberi lényeknek itt sikerül nem emberi lényekké válniuk. Természeti adottságaik szerint azok maradnak, ám képességeik, életmódjuk, létezési módjuk másokká teszi őket. Itt még az angyalok is féltékenykednek és elámulnak. Ez az a hely, ahol Isten engedelmeskedik az embernek!” (II. 6. fejezet, „Katunákia és a Dániel-Testvérek”)

+

Kedves Látogatóink! Az Odigitria Kiadó oldalunkon egy részletet olvashatnak a 2023. év karácsonyára megjelent legújabb könyvünkből és a sorozat korábbi köteteivel is megismerkedhetnek.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra