Sajtónyilatkozat az Ortodox Egyház elöljáróinak a svájci Chambésyben, 2016. január 21-28. között megtartott szinódusáról (szünaxiszáról).

1.Egyházfők szinódusa.16.janŐszentsége Bertalan egyetemes pátriárka meghívására az ortodox autokefál egyházak elöljárói a svájci Chambésyben, az Egyetemes Patriarkátus Központjában gyűltek össze 2016. január 21–28. között.

A tanácskozáson részt vett:

Bertalan egyetemes pátriárka

Teodor alexandriai pátriárka

Teofil jeruzsálemi pátriárka

Kirill moszkvai pátriárka

Irinej szerb pátriárka

Dániel román pátriárka

Neofit bolgár pátriárka

Illés grúz pátriárka

Krizosztom ciprusi érsek

Anasztáz albán érsek

Rasztiszláv, Cseh Földek és Szlovákia érseke

A következő főpapok nem tudtak megjelenni: X. János antiókhiai pátrtiárka, Száva, Varsó és Lengyelország érseke (mindketten egészségi okokból), valamint Jeromos, Athén és Hellász érseke. Mindhárom elöljárót és Egyházukat hivatalos küldöttség képviselte a tanácskozáson.

2.Egyházfők szinódusa.16.janAz Ortodox Egyház elöljárói azért találkoztak, hogy véglegesítsék a Szent és Nagy Zsinatra szánt dokumentumok szövegeit. A tanácskozás alkalmával, január 24-én, vasárnap szent liturgiát tartottak a Szent Pál sztavropég (pátriárkai) templomban.

Az elöljáróként szolgáló egyetemes pátriárkával, az antiókhiai küldöttség vezetőjének kivételével, együtt szolgáltak a főpapok és a hivatalos küldöttségek vezetői.

A tanácskozás során, amelynek ülései a Szent Pál apostoltól kapott intelem szerint a „szeretet és igazság” (Ef 4,15) lelkületében folytak, összhangban és egyetértésben, az elöljárók kifejezték és megerősítették döntésüket, hogy összehívják a Nagy Zsinatot, amelynek helyszíne a krétai Ortodox Akadémia lesz 2016. június 16–27. között. Ezért az Egyház elöljárói a Zsinat idejéig és annak ideje alatt is alázattal esedeznek a Szentséges Háromság kegyelméért és áldásáért, és kérik az Egyház teljességének, papoknak és világiaknak állhatatos imádságait.

A Zsinat megvitatásra és elfogadásra ajánlott, hivatalosan témái: „Az Ortodox Egyház küldetése a mai világban”, „Az ortodox diaszpóra, az autonómia kérdése és kihirdetésének módja”, „A házasság szentsége és a házassági akadályok”, „A böjt fontossága és a böjt gyakorlata ma”, „Az Ortodox Egyház kapcsolatai a keresztény világ egészével”. A főpapok határozata szerint minden elfogadott dokumentum nyilvánosságra kerül.

Az elöljárók döntöttek egy pánortodox titkárság létrehozásáról, a Zsinat működési szabályzatáról, a heterodox megfigyelők részvételéről a munkálatok megkezdésekor és befejezésekor, valamint a Zsinat költségeinek fedezetéről.

Az elöljárók kifejezték együttérzésüket a Közel-Kelet üldözött keresztényeivel, és szüntelen imádságaikról biztosították a két elrabolt főpapot: (Yazigi) Pál antiókhiai és (Yohanna Ibrahim) Gergely szír-jakobita metropolitát.

A tanácskozás 2016. január 27-én, szerdán este ért véget Őszentsége Bertalan konstantinápolyi egyetemes pátriárka elnöki záró beszédével.

Chambésy, 2016. január 27.                                 

A Tanácskozás Titkársága

(Forrás: www.patriarchia.ro; www.patriarchate.org)                                                                       

ford. A. V. G.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra