szeptember

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2021. ÉV
SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA
 1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).
Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta (Csodás-hegyi Oszlopos Szent Simeon anyja).
1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.
 1. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (595).
 2. Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.
 3. Szent Babülasz antiokhiai érsek vértanú és három gyermek tanítványa. Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta.
 4. Pünkösd utáni 11. vasárnap. (Tanévnyitó könyörgés.)

Szent Zakariás próféta és igaz Erzsébet, Keresztelő Szent János szülei.
1Kor 9,2-12; Mt 18,23-35; Tanévnyitóra: Jak 3,13-18; Lk 2,41-52. Második hang.
 1. Szent Mihály arkangyal csodatétele Kolosszéban. Szent Eudoxiosz, Romulus, Zénón, Makariosz és társaik meliténéi vértanúk.
 2. Szűz Mária Születésének előünnepe.
Szent Szódzon kilikiai vértanú (304).
 1. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony.

Filip 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.
 1. Szent és igaz istenősök Joakim és Anna.
Gal 4,22-27; Lk 8,16-21.
 1. Szent Ménodóra, Métrodóra és Nümfodóra bithüniai vértanúnők.
 2. Alexandriai Szent Teodóra (491). Valaámi Szent Szergij és German ereklyéinek átvitele.
 3. Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap.

Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk. Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa. Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.
Gal 6,11-18; Jn 3,13-17. Harmadik hang.
 1. A jeruzsálemi Szent Feltámadás (Szent Sír) templom fölszentelése és a Szent Kereszt Felmagasztalásának előünnepe.
Szent Kornél százados.
 1. Α Szent Kereszt Felmagasztalása.

1Kor 1,18-24; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35.
(Böjti nap)
 1. Gót Szent Nikétasz nagyvértanú (372). Szent Simeon, Thesszalonika érseke (1429).
 2. Szent Eufémia khalkédóni nagyvértanúnő (304).
 3. Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé római vértanúnők (137).
 4. Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök. Szent Ariadné frígiai vértanúnő.
 5. Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.

Szent Trofimosz, Szabbatiosz és Dorümedón vértanúk. Szent Teodor szmolenszki fejedelem (1299) és fiai, Dávid (1321) és Konstantin. Golubjev Szent Konstantin új papvértanú és két társa (1918). 
Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. Negyedik hang.
 1. Szent Eusztathiosz hadvezér nagyvértanú és felesége Theopiszté, és fiaik: Agapiosz, Theopisztosz (2. sz.). Szent Márton római pápa vértanú (655). Szent Mihály csernyigovi fejedelem vértanú és társa Teodor (1246).
 2. A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepkörének vége. Szent Kodratosz apostol, athéni püspök. Szent Jónás próféta.
 3. Csodatévő Szent Fókasz szinópéi püspök vértanú.
 4. A szent, dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő János fogantatása.
Szent András, János, Péter és Antal szirakuzai vértanúk.
 1. Apostolokkal egyenlő Szent Tekla ikóniumi első nagyvértanúnő (2. sz.). Áthoszi Szent Sziluán (1938).
 2. Szent Eufrozina, Egyiptomi Szent Pafnutiosz lánya. Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta (1392).
 3. Pünkösd utáni 14. vasárnap. Szent János apostol és evangélista elhunyta (2. sz. eleje).

  Az Igaz Gedeon, Manassé törzséből (Bírák Könyve, 6-7). Kalábriai Szent Nílus (10. sz.). Szent Efrém, Csodatévő, a perekopi monostor apátja (1492). Szent Tyikon moszkvai pátriárka (1925).
2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11 (olvasmányok a 18. vasárnap szerint); az apostolnak: 1Jn 4,12-19; Jn 19,25-27; 21,24-25. Ötödik hang.
 1. Szent Kallisztratosz vértanú és negyvenkilenc vértanú társa (304). Szentéletű Szavvatyij szolovki csodatévő (1435).
 2. Szent Kharitón hitvalló. Szent Báruk próféta (Kr. e. 600 k.).
 3. Szentéletű Küriakosz palesztinai remete.
 4. Megvilágosító Szent Gergely vértanú Örményország püspöke (335).
(Böjti napok: minden szerda és péntek.)
 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)
Tovább az eszköztárra