február

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2022. év február hónapjára az újnaptár szerint

 1. Az Úr templomi bemutatásának előünnepe.

Szent Trifón nikeai vértanú. Szent Perpétua vértanúnő és társai.

 1. Az Úr bemutatása a templomban.

Zsid 7,7-17; Lk 2,22-40.

 1. Istenfogadó Szent Simeon és Szent Anna prófétaasszony.

Zsid 9,11-14; Lk 2,25-38.

 1. Péluszioni Szent Izidor (449). Sztudioni Szent Miklós hitvalló (868).
 2. Szent Ágota katániai vértanúnő. Szentéletű Antiókhiai Teodóz. Szent Teodóz csernyigovi érsek (1696).
 3. Pünkösd utáni 33. vasárnap.

Oroszországi szent újvértanúk és hitvallók főünnepe.

Szent Bukolosz első szmirnai püspök. Szent Fótiosz konstantinápolyi érsek.

1Tim 4,9-15; Lk 19,1-10 (Zákeusról, olvasmányok a 32. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.

 1. Szent Partheniosz lampszákoszi püspök. A Négy Tribunus és szolgáik nikomédiai vértanúk. Szteiriszi Szent Lukács.
 2. Szent Teodor Fővezér nagyvértanú. Szent Zakariás próféta. Szent Simeon, András, Szergiusz, Péter papvértanúk (1938). Szent Sándor papvértanú (1942).
 3. Szent Nikéforosz antiókhiai vértanú. Damaszkuszi Szent Péter papvértanú.

(A templomi bemutatás ünnepkörének vége.)

 1. 10. Csodatévő Szent Kharalamposz magnéziai papvértanú. Szent Porfiriosz és Baptosz, Kharalamposz hóhérai (3. sz.).
 2. Csodatévő Szent Balázs vértanú szebasztiai püspök. Szent Teodóra bizánci császárné.
 3. Szent Meletiosz antiókhiai érsek. Szent Alekszij (Elek) moszkvai metropolita, csodatévő (1378).
 4. Pünkösd utáni 34. vasárnap. Vámos és farizeus vasárnapja.

Szentéletű Martinianosz palesztinai remete (4. sz. vége). Szent Zoé és Fótiné (4. sz. vége). Szent Akvila és Priszcilla apostolok és vértanúk (1. sz.). Szent Eulogiosz alexandriai érsek (607).

2 Tim 3,10-15; Lk 18,10-14. Első hang.

(A böjt Vámos és farizeus hetében fel van oldva.)

 1. Csodatévő Szent Auxentiosz. Szír Szent Maron. Szent Ábrahám háráni püspök. Szent Cirill a szlávok apostola.
 2. Szent Onézimosz apostol a Hetven közül.
 3. Szent Pamfilosz és társai palesztinai vértanúk. Szent Flavián konstantinápolyi pátriárka (448-449).
 4. Szent Teodor, az „Újonc”, nagyvértanú (303 k.) Bizánci Szent Teodor újvértanú (1795). Szent Jermogen pátriárka vértanú (1612).
 5. Nagy Szent Leó római pápa.
 6. Szent Arkhipposz apostol.
 7. Pünkösd utáni 35. vasárnap. Tékozló fiú vasárnapja.

Csodatévő Szent Leó katániai püspök (789). Szentéletű Bésszarión (4-5. sz.). Szent Agaton római pápa (681).

1Kor 6,12-20; Lk 15,11-32. Második hang.

 1. Csodatévő Szent Timóteus szümbolai aszkéta (795). Szent Eusztathiosz antiókhiai érsek (IV. sz.). Szent III. János, a “Skolasztikus”, konstantinápolyi pátriárka (577).
 2. Az eugenioni szent apostolok és vértanúk ereklyéinek megtalálása.
 3. Szent Polikárp vértanú szmirnai püspök.
 4. Keresztelő Szent János fejének első és második megtalálása.
 5. Szent Tarasziosz konstantinápolyi érsek. Szent Sándor katonavértanú (3-4. sz.). Szent Walburga (779).
 6. Húshagyó Szombat. Elhunytak Szombatja.

Szent Porfiriosz gázai püspök. Szent Fótiné „szamariai” nagyvértanú és társai (1. sz.).

1 Thessz 4,13-17; Jn 5,24-30.

 1. Húshagyó vasárnap.

  Dekapoliszi Szent Prokopiosz az ikontisztelet hitvallója (750 k.).  Szent Geláz, a „Komédiás” vértanú (297 k.). Szír Szent Thallelaiosz (460). Szent Leander sevillai püspök (600-601). Szentéletű Titusz, a Barlangkolostor papja (1196). Katunákiai Szent Efrém (1998).

1 Kor 8,8-9,2; Mt 25,31-46. Harmadik hang.

 1. Szent Vazul hitvalló, Dekapoliszi Szent Prokopiosz társa (VIII. sz.). Szent Proteriosz alexandriai érsek vértanú (457). Szent Kiranna újvértanúnő (1751).

(29.) „Istent hordozó” Kasszián Szent János (435) és Szent Kasszián kijevi remete (XII. sz.). 

(Böjti napok: minden szerda és péntek, Vámos és farizeus hetének kivételével.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat

a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

 (Nem szökőévben a 29-én ünnepelt szentek emlékét az előző napon kell megtartani.)

Tovább az eszköztárra