december

Ortodox Egyházi Kalendárium a 2022. év

DECEMBER hónapjára
az újnaptár szerint

 1. Szent Náhum próféta (Kr. e. 7. sz.). Irgalmas Szent Filaret (8. sz.)
 2. Szent Habakuk próféta (Kr. e. 7. sz.). Szent Mürópé vértanúnő (3. sz.). Szentéletű Kafszokalivita Porfíriosz, csodatévő (1991).
 3. Szent Szofoniás próféta (Kr. e. 7. sz.). Szent Gábriel újvértanú, prusszai püspök (1659).
 4. Pünkösd utáni 25. vasárnap.

Szent Borbála nagyvértanú és Szent Julianna vértanú, Borbála társa (305 k.). Damaszkuszi Szent János (749-760 k.). Szent János, Polübotosz püspöke, hitvalló és csodatévő (8. sz.). Szent Szerafim újvértanú, Fanarion püspöke (1601). Szent Gennagyij, novgorodi érsek (1504).

Ef 6,10-17; Lk 13,10-17 (olvasmányok a 27. vasárnap szerint). Nyolcadik hang.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Palesztinai „Megszentelt” Száva (533 k.).
 2. Csodatevő Szent Miklós, mürai püspök (345 k.).

Zsid 13,17-21; Lk 6,17-23.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Ambrus, milánói püspök (397 k.).
 2. Szent Szószthenész, Apollós, Kéfás, Tükhikosz, Cézár és Epafroditosz apostolok a Hetven közül (I. sz.). Thébai Szent Patapiosz, egyiptomi aszkéta (5. sz.). Szent Szofroniusz, ciprusi érsek (8. sz.).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Az Istenszülő fogantatása.

Szent Anna prófétaasszony, Sámuel próféta anyja (Kr. e. 9. sz.).

 1. „Szép” Szent Ménasz, Hermogenész és Eugrafosz, alexandriai vértanúk (313).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Ősatyák Vasárnapja.

Oszlopos Szent Dániel (490 k.). Új Oszlopos Szent Lukács (970 k.). „Száraz” (Szuhoj) Szent Nyikon, kijevi aszkéta (12. sz.).

Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. Első hang.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuszi püspök (350 k.). Szent Szünetosz felolvasó vértanú (3. sz.).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Eusztratiosz, Auxentiosz, Eugeniosz, Mardariosz és Oresztész vértanúk (305 k.). Szent Lúcia (Luca) szirakúzai vértanú szűz (304 k.). Alaszkai Szent Germán (1837).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Thürszosz, Leukiosz és Kallinikosz, cézáreai vértanúk (3. sz.). Szent Filemon, Apollóniosz vértanúk és társaik, Arrianosz kormányzó és négy testőre, alexandriai vértanúk (3. sz.).
 2. Szent Eleutheriosz, illíriai püspök vértanú és anyja, Anthia vértanúnő (2. sz.). Szent Zsuzsanna diakonissza, palesztinai vértanú (305 k.). Hitvalló Szent István, szurozsi (krími) püspök (787).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Aggeus próféta (Kr. e. 6. sz.). Szent Theofanó császárné, csodatévő, VI. „Bölcs” Leó hitvese (†893).
 2. Szent Dániel próféta és a három szent babiloni ifjú: Ananja, Misaél, Azarja (Kr. e. 6. sz.).

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Az Úr Születése előtti, test szerinti Szent Atyáinak Vasárnapja.

Szent Sebestyén és társai, római vértanúk (287).

Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25. Második hang.

(Hal és bor fogyasztása meg van engedve)

 1. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (3. sz.). Szent Grégentiosz, szafari püspök (552). Muromi Szent Illés (1188).
 2. Istenhordozó Szent Ignác, antiokhiai püspök vértanú (107-109 k.). “Szabó” Szent János újvértanú (1652). Kronstadti Szent János (1908).
 3. Szent Julianna, nikomédiai vértanú szűz és társai (299-304 k.). Szent Themisztoklész, mürai vértanú (†251 k.). Csodatévő Szent Péter, moszkvai metropolita (1326).
 4. Római Szent Anasztázia nagyvértanú, az „Özvegy, Farmakolütria” és társai: Szent Khrüszogonosz, Szent Theodoté három gyermekével és Szent Zóilosz (209-304 k.).
 5. A Tíz Krétai Szent Vértanú (250 k.). Csodatévő Ohridi Szent Náhum, a szlávok apostola (910 k.).
 6. Karácsony előestéje.

Szent Eugénia, római vértanú szűz és társai: Fülöp, az apja, Prótasz és Jácint a szolgái és Baszilla. (2-3. sz.).

Zsid 1,1-12; Lk 2,1-20.

 1. Az Úr test szerint való Születése. Karácsony.

Gal 4,4-7; Mt 2,1-12.

(A böjt teljesen fel van oldva január 4-ig)

 1. Isten Szülőjének főünnepe.

 

Szent József, Szűz Mária jegyese. Szent Dávid király. Szent Jakab apostol, „az Úr testvére”. (A Karácsony utáni vasárnap szentjeit is ezen a napon ünnepeljük.)

Gal 1,11-19; Mt 2,13-23.

 1. Szent István archidiakónus, első vértanú (1. sz.). „Írott” Szent Teodor, az ikontisztelet hitvallója (840 k.).

ApCsel 6,8-15; 7,1-5.47-60. Mt 21,33-42.

 1. A Húszezer Nikomédiai Szent Vértanú (304).
 2. A Tizennégyezer Betlehemi Szent Gyermekvértanú (1. sz.).
 3. Szent Anüszia, thesszalonikai vértanúnő (298-305 k.). Szent Filetairosz, nikomédiai vértanú és hét társa (311 k.). Szent Makariosz, moszkvai metropolita (1563).
 4. A karácsonyi ünnepkör vége.

Szentéletű Római Melánia (434-439 k.). Római Szent Zoticus vértanú, árvák gyámola, leprások szolgája (337 k.).

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra