szeptember

EGYHÁZI KALENDÁRIUM a 2022. ÉV

SZEPTEMBER HÓNAPJÁRA

 1. Az egyházi év kezdete (Indiktosz).
Idősebb Oszlopos Szent Simeon és Szent Márta (Csodás-hegyi Oszlopos Szent Simeon anyja).
1Tim 2,1-7; Lk 4,16-22.
 1. Szent Mamasz gangrai (Kis-Ázsia) vértanú (3. sz.). Böjtölő Szent János konstantinápolyi érsek (595).
 2. Szent Anthimosz nikomédiai püspök vértanú. Szentéletű Theoktisztosz, Nagy Szent Euthümiosz szerzetestársa.
 3. Pünkösd utáni 12. vasárnap. (Tanévnyitó könyörgés.)
  Szent Babülasz antiokhiai érsek vértanú és három gyermek tanítványa. Törvényhozó és Istent látó Szent Mózes próféta. Szent Hermioné, Fülöp diakónus lánya és vértanú testvérei (2. sz.).
  1Kor 15,1-11; Mt 19,16-26; Tanévnyitóra: Jak 3,13-18; Lk 2,41-52. Harmadik hang.
 4. Szent Zakariás próféta és igaz Erzsébet, Keresztelő Szent János szülei.
 5. Szent Mihály arkangyal csodatétele Kolosszéban. Szent Eudoxiosz, Romulus, Zénón, Makariosz és társaik meliténéi vértanúk.
 6. Szűz Mária Születésének előünnepe.
Szent Szódzon kilikiai vértanú (304).
 1. Szűz Mária születése, Kisboldogasszony.
Filip 2,5-11; Lk 10,38-42; 11,27-28.
 1. Szent és igaz istenősök Joakim és Anna.
Gal 4,22-27; Lk 8,16-21.
 1. Szent Ménodóra, Métrodóra és Nümfodóra bithüniai vértanúnők.
 2. Szent Kereszt Felmagasztalása előtti vasárnap.
Alexandriai Szent Teodóra (491). Szent Eufroszinosz, a “Szakács”. Valaámi Szent Szergij és German ereklyéinek átvitele 1718). Szent Miklós és Viktor papvértanúk (1918.)
Gal 6,11-18; Jn 3,13-17. Negyedik hang.
 1. Α Kisboldogasszony ünnepkörének vége.
Szent Autonomosz itáliai és Kurnutosz ikoniumi püspök vértanúk (4. sz.). Szent Julián galáciai vértanú és negyven társa (4. sz.). Szent Doszitheosz, tbiliszi érsek és papjai vértanúk (1795).
 1. A jeruzsálemi Szent Feltámadás (Szent Sír) templom fölszentelése és a Szent Kereszt Felmagasztalásának előünnepe.
Szent Kornél százados.
 1. Α Szent Kereszt Felmagasztalása.
1Kor 1,18-24; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35.
(Böjti nap)
 1. Gót Szent Nikétasz nagyvértanú (372). Szent Simeon, Thesszalonika érseke (1429).
 2. Szent Eufémia khalkédóni nagyvértanúnő (304).
 3. Szent Zsófia és leányai: Pisztisz, Elpisz és Agapé római vértanúnők (137).
 4. Szent Kereszt Felmagasztalása utáni vasárnap.
Csodatevő Szent Eumeniosz gortünai (Kréta) püspök (7. sz.). Szent Ariadné frígiai vértanúnő (2. sz.). Szentéletű Hilarion optyinói sztarec (1873). Szent Elek és Péter új papvértanúk (1918). Szent újvértanúk, Amfilohij püspök, János, Borisz, Vlagyimir, Mihály papok és Szergij (1937). A vlagyimiri föld újvértanúi és hitvallói.
Gal 2,16-20; Mk 8,34-9,1. Ötödik hang.
 1. Szent Trofimosz, Szabbatiosz és Dorümedón vértanúk. Szent Teodor szmolenszki fejedelem (1299) és fiai, Dávid (1321) és Konstantin. Golubjev Szent Konstantin új papvértanú és két társa (1918). 
 2. Szent Eusztathiosz hadvezér nagyvértanú és felesége Theopiszté, és fiaik: Agapiosz, Theopisztosz (2. sz.). Szent Márton római pápa vértanú (655). Szent Mihály csernyigovi fejedelem vértanú és társa Teodor (1246).
 3. A Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepkörének vége.
Szent Kodratosz apostol, athéni püspök. Szent Jónás próféta.
 1. Csodatévő Szent Fókasz szinópéi püspök vértanú.
 2. A szent, dicsőséges Próféta és Előhírnök Keresztelő János fogantatása.
Szent András, János, Péter és Antal szirakuzai vértanúk.
 1. Apostolokkal egyenlő Szent Tekla ikóniumi első nagyvértanúnő (2. sz.). Áthoszi Szent Sziluán (1938).
 2. Pünkösd utáni 15. vasárnap.
Alexandriai Szent Eufrozina és apja, Szent Pafnutiosz (5. sz.). Szent Pafnutiosz vértanú és 546 társa (303-305). A konstantinápolyi nagy földrengés és a Háromszor-szent ének csodája (437). Efezusi Szent Teofil püspök, hitvalló (833). Nagy Szent Arszeniosz, Grúzia katolikosza (887). (Szuzdali Szent Eufrozina (1250). Csodatévő Radonyezsi Szent Szergij elhunyta (1392). Kijevi Szent Doszifeja (1776). Hitvalló Szent Miklós pap (1941). Szent Sándor és Teodor új papvértanúk ereklyéinek feltárása (1985).
2Kor 9,6-11; Lk 5,1-11 (olvasmányok a 18. vasárnap szerint). Hatodik hang.
 1. Szent János apostol és evangélista elhunyta (2. sz. eleje).
Az Igaz Gedeon, Manassé törzséből (Bírák Könyve, 6-7). Kalábriai Szent Nílus (10. sz.). Szent Efrém, Csodatévő, a perekopi monostor apátja (1492). Szent Tyikon moszkvai pátriárka (1925).
1Jn 4,12-19; Jn 19,25-27; 21,24-25.
 1. Szent Kallisztratosz vértanú és negyvenkilenc vértanú társa (304). Szentéletű Szavvatyij szolovki csodatévő (1435).
 2. Szent Kharitón hitvalló. Szent Báruk próféta (Kr. e. 600 k.).
 3. Szentéletű Küriakosz palesztinai remete (557). Palesztinai Ötven szent vértanú. Szent újvértanú atyák a Sztrofádesz szigetekről (1530).
 4. Megvilágosító Szent Gergely vértanú, Örményország püspöke (335).

(Böjti napok: minden szerda és péntek.)

 (Az ünnepek előestéjén előírt ószövetségi olvasmányokat a Hymnologion I. és II. kötetében található rend szerint olvassuk, a megfelelő ünnepeknél.)

Tovább az eszköztárra