Új szegedi honlapunk címe

Kedves Testvéreink! Fejlesztés céljából és technikai okokból egyházmegyénk és benne egyházközségeink új honlapra tértek át. A szegedi honlap új címe: https://szeged.magyarortodox.com Régi honlapunk is megmarad, címe változatlan: https://szeged.orthodoxia.org

A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat (451) szent atyáinak emléke (július 13-19.)

A IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat (451) szent atyáinak emléke (július 13-19.)

Kedves jó Testvéreim! A mai napon Szent Egyházunk a IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat szent atyáiról emlékezik meg. A zsinat sikeréhez hozzájárult az egyházi naptárban fölöttébb dicséretesnek nevezett Szent Eufémia nagyvértanú, a khalkédóni ortodox hitvallás megerősítője, aki a zsinat előtt mintegy másfél évszázaddal, 304-ben szenvedett vértanúhalált Diocletianus császár nevezetes keresztényüldözéseinek idején. Eufémia Khalkédónban született, ott élt […]

Szent Gábriel arkangyal főünnepe - július 13.

Szent Gábriel arkangyal főünnepe – július 13.

Szent Gábriel arkangyal március 26. / július 13. / november 8. A Szentséges Istenszülő Örömhírvételének másnapjára (március 26.) Egyházunk régtől fogva elrendelte (a jeruzsálemi tipikonra és Palesztinai Megszentelt Száva tipikonjára támaszkodva), hogy dicsérő énekekkel üljük meg Szent Gábriel arkangyal főünnepét, és dicsőítsük az örömhír hozóját. Illő ugyanis méltóképpen megünnepelni azt, aki a mi üdvösségünk titkát […]

„Azonnal” – Pünkösd utáni második vasárnapra – 2024. július 7.

2024. július 7. Pünkösd utáni 2. vasárnap. Az orosz földek szentjeinek ünnepe. Az áthoszi szent atyák ünnepe. Szent Küriaké nagyvértanú (3. sz.). Maleon-hegyi Szent Tamás (9-10. sz.). Moszkvai Szent Eufrozina (1407). Róm 2,10-16; Mt 4,18-23. Első hang. + Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa Uram és Istenem, Te vagy, akihez […]

Szentéletű atyánk, Nagy Szent Sziszóész emlékezete - július 6.

Szentéletű atyánk, Nagy Szent Sziszóész emlékezete – július 6.

Kedves Testvéreink, Látogatóink! A szentéletű atya rövid életrajzát és válogatott mondásait, csodáit, az egyházi év más szentjeinek történeteivel együtt “Olvasókönyvtár-Katekézis/Szentek Élete” menüpontunkban is megtalálják. + Július 6. Szentéletű atyánk, Nagy Szent Sziszóész emlékezete Már gyermekkorától megszerette a boldog az erényes életet, és az Úr keresztjét vállaira véve, követésére indult: a láthatatlan ellenségek osztagait megfutamítva, örömmel […]

A Tizenkét Szent, Dicsőséges és Dicséretes Apostol főünnepe - június 30.

A Tizenkét Szent, Dicsőséges és Dicséretes Apostol főünnepe – június 30.

Szent Péter apostol az apostolok elöljárója volt, forrón buzgólkodott Krisztusért és dicsőségesen megvallotta szent nevét, amikor így szólt: „Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia” (Mt 16,16; Mk 8,29). Testvére volt az Elsőnek Elhívott András apostolnak, a galileai Betszaidából származott, Jónás fia volt, Simeon törzséből. Amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus a halászhálók mellől […]

„A keresztény vallás szíve”

Szent Péter és Pál vigíliáján nem ószövetségi fejezeteket, hanem három újszövetségi levélrészletet olvasunk, mindhármat Péter apostol első leveléből (1Pét 1,3-9;13-19;2,11-24). Az apostol már a levél első soraiban felfedi, mi a keresztény vallás szíve: „Testvéreim! Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre Jézus […]

Szent Péter és Pál ünnepére – 2024. június 28. – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

Június 29. – Szent Péter és Pál főapostolok vértanúsága Vajon milyen kiválóbb dicséretet költhetne valaki annál, amiről maga az Úr tett tanúságot és hirdetett, az egyiket „boldognak és sziklának mondva, akire az egyházát építi”, a másikat pedig előre „kiválasztott edénynek”, aki „az ő nevét majd zsarnokok és királyok előtt hordozza”. Szent Péter az elsőnek elhívott […]

Tovább az eszköztárra