Új szegedi honlapunk címe

Kedves Testvéreink! Fejlesztés céljából és technikai okokból egyházmegyénk és benne egyházközségeink új honlapra tértek át. A szegedi honlap új címe: https://szeged.magyarortodox.com Régi honlapunk is megmarad, címe változatlan: https://szeged.orthodoxia.org

Szent Mitrofanész, az első konstantinápolyi pátriárka

Szent Mitrofanész, az első konstantinápolyi pátriárka

(Kedves Testvéreink, Látogatóink, az alábbi új életrajzot, az éves egyházi kalendárium válogatott életrajzaival együtt honlapunk “Olvasókönyvtár-Katekézis / Szentek Élete” menüpontjában is megtalálják.) Június 4. Szent Mitrofanész, az első konstantinápolyi pátriárka (326), aki a sirmiumi Probus császár rokona volt  Szent atyánk, Mitrofanész a nagy Konstantin császár idejében élt, aki első volt a keresztény uralkodók között. A római […]

“Eltávozott, de köztünk maradt” – Mennybemenetel ünnepe – 2024. június 13. – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

2024. június 13 – Az Úr Mennybemenetele Szent Aquilina, bibloszi vértanúnő. ApCsel 1,1-12; Lk 24,36-53. + Ünnepi tropárion, 4. hang Mennybe mentél dicsőséggel, Krisztus Istenünk, megörvendeztetvén tanítványaidat a Szentlélek ígéretével; bizonyságot nyertek azok a Te áldásod által, hogy Te vagy Istennek Fia, a világnak Megváltója. Ünnepi kondákion, 6. hang Betöltvén a rólunk való gondviselést, és […]

“Hitünk védelméről” – 2024. június 9. – Vakonszületett Vasárnapja – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

2024. június 9. Húsvét utáni hatodik vasárnap. Vakonszületett Vasárnapja. Szent Cirill, alexandriai érsek (4. sz.). Tekla, Mariamné, Márta, Mária, Ennatha perzsiai vértanú szüzek (347 k.). Ír Szent Kolomba, az ionai monostor alapítója (597). „Fehértói” (Bjelozerszkij) Szent Cirill (1427). ApCsel 16,16-34; Jn 9,1-38; a szenteknek: ApCsel 26,1-5, 12-20; Jn 10,1-9. Ötödik hang. + Apostoli olvasmány (16,16-34) “Történt […]

Egy megtérő, Krisztus “jegyese” – 2024. június 2. – Szamáriai Asszony Vasárnapja – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

Húsvét utáni ötödik vasárnap. A Szamariai Asszony Vasárnapja. Szent Nikéforosz, konstantinápolyi érsek, az ikontisztelet hitvallója (829). Új Szent János, szucsavai nagyvértanú (14. sz.). ApCsel 11,19-26; 29-30; Jn 4,5-42. Negyedik hang. + “Az ünnepi időszak közepén…” (ünnepi ének, tropárion, 8. hangra) Evangéliumi olvasmány (Jn 4,5-42) Felolvasás János Szent Evangéliumából! + Egy megtérő, Krisztus “jegyese” Krisztus feltámadt! […]

Pannóniai vértanúink - Szent Andronikosz a Hetven apostol közül és felesége Júnia (május 17.)

Pannóniai vértanúink – Szent Andronikosz a Hetven apostol közül és felesége Júnia (május 17.)

Szent Andronikosz apostol a Hetven közül segítőjével, Júniával együtt nevezetes volt az apostolok között, mivel Szent Pál apostolt megelőzve hittek Krisztusban. Az apostol rokonai voltak, ahogyan ő maga tanúskodik erről a Rómaiakhoz írt levelében: Köszöntsétek Andronikoszt és Júniá(sz)t, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket az apostolok körében nagyra becsülnek, s akik előbb lettek Krisztusban hívők, mint én. […]

Asszonyok hűsége – Szent Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja – szegedi Szent György Nagyvértanú templom

Húsvét utáni harmadik, Szent Kenetvivő Asszonyok Vasárnapja. 2024. május 19. Szent Patrikiosz pruszai püspök vértanú és társai, Akakiosz, Menandrosz, Polüainosz. ApCsel 6,1-7; Mk 15,43-16,8. Második hang. + Evangéliumi olvasmány (Mk 15,43-16,8) (Jézus temetése) Abban az időben odajött az arimateai József, egy előkelő tanácsos, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte […]

Tovább az eszköztárra