március 2020

You are browsing the site archives for március 2020.

Kirill pátriárka prédikációja Nagyböjt negyedik vasárnapján

Kirill pátriárka prédikációja Nagyböjt negyedik vasárnapján

március 29-én, az ortodox Nagyböjt negyedik vasárnapján, Kirill pátriárka a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban tartott szent liturgiát, amelynek során szentbeszédben fordult az egybegyűlt hívekhez. Az alábbiakban ennek a beszédnek a tartalmát foglaljuk össze. + „A negyedik nagyböjti vasárnapon Létrás Szent Jánosra emlékezünk, a Sínai-hegyi monostor nevezetes apátjára, amely ma is áll, és az egyházatyák műveit […]

DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET, OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE. 2020. MÁRCIUS 29. VASÁRNAP

DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET, OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE. 2020. MÁRCIUS 29. VASÁRNAP

(A délelőtti istentisztelet a templomban a szent liturgiát ábrázolja ki imáival és énekeivel, ha valamilyen okból nem tudunk teljes szent liturgiát tartani.) (Kezdés, ha pap vezeti:) Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor… (Ha a hívők végzik:) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Mennyei Király, vigasztaló… (énekelve vagy olvasva) Szent […]

III. A Hitről – 3. A Hitvallásról – Katekézis folytatásokban

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Katekézisünk itt közölt új fejezetét honlapunk “Nemcsak kenyérrel…” menüpontjában is megtalálják. + Szóltunk a kinyilatkoztatásról, a szent hagyományról, a hagyományt őrző ép és sértetlen igazságról. Az egyház Hitvallása ebbe az igazságba avat be minket. A Nicea-konstantinápolyi „Hiszekegy” a leghasználatosabb hitvallási forma, amelyben, mint elnevezése is mutatja, az első két egyetemes zsinat, a niceai (325) […]

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 19. Örömhírvétel ünnepére

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 19. Örömhírvétel ünnepére

Kedves Testvérek, honlapunk Látogatói! Örömhírvétel, az Angyali Üdvözlet napján, március 25-én áldott ünnepet kívánunk minden kedves Testvérünknek, honlapunk Látogatóinak! Énekel: a Szent Demeter Bizánci Kórus. Kondákion, 8. hang Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője!  Megszabadulván a csapásoktól hál’adással jegyzik fel győzelmi ünneped a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked: Örvendezz, érintetlen […]

A főpásztor ajánlásai az Egyházmegye számára a koronavírus terjedésével kapcsolatban

Egyházunk 2020. március 17-i szinódusi útmutatásait figyelembe véve, amely a templomi istentiszteletek végzésének módjára vonatkozik a koronavírus terjedésének helyzetében, a Magyar Egyházmegyében, főpásztorunk, Márk metropolita áldásával – a járványügyi helyzet javulásáig – az alábbi szabályokat szükséges betartani: – A szentáldozáshoz a hívők esetében külön kanálkákat szükséges használni, amelyeket utólag fertőtleníteni kell. – Az áldoztató kendőt […]

A Moszkvai Patriarkátus Szent Szinódusának útmutatása a koronavírus terjedésével kapcsolatban

A Szinódus 2020. március 17-i ülésén az alábbi útmutatást fogalmazta meg a koronavírus fenyegető terjedésével összefüggésben. Az embertársainkról való pasztorális gondoskodást, valamint az egészségügyi hatóságok kéréseit figyelembe véve, amellett, hogy megőrizzük szilárd hitünket Isten gondviselésében és mindenhatóságában, a következő szabályok felsorolását tartjuk szükségesnek, amelyeket Egyházunk kánoni és istentiszteleti hagyománya figyelembevételével állottunk össze: Addig, ameddig a […]

Tovább az eszköztárra