július 2020

You are browsing the site archives for július 2020.

„Hétköznapi szentek”. Film a pszkovi monostor életéről, 1986. Írta és rendezte: Tyihon (Sevnukov)

„Hétköznapi szentek”. Film a pszkovi monostor életéről, az 1986. esztendőből, magyar szöveg kíséretében. Írója és rendezője: Tyihon (Sevnukov) főapát, 2006 (jelenleg pszkovi metropolita) (A film szövege magyarul:) A pszkovi monostor kivételes jelenség az oroszországi ortodox egyházban. Sohasem zárták be. Itt megmaradt a sztarecek folyamatos láncolata. A sztarecek azok a lelki vezetők, akik mindenben Isten parancsai […]

Himnusz és imádság Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanúhoz (július 27.)

Himnusz és imádság Gyógyító Szent Panteleimon nagyvértanúhoz (július 27.)

Szent Panteleimon nagyvértanú, tropárion, 3. hang Szent, szenvedéstűrő és gyógyító Panteleimon, esedezz az irgalmas Istenhez, hogy adja meg a vétkek elengedését a mi lelkünknek. Ima Szent Panteleimon nagyvértanúhoz Ó, Krisztus igaz szolgája, szenvedéstűrő és fölöttébb irgalmas orvos, Szent Panteleimon! Könyörülj rajtam, gyarló szolgán, halld meg panaszos hangomat és sírásomat, engeszteld ki irántam lelkünk és testünk […]

Pünkösd 7. vasárnapi imák, olvasmányok, énekek, vigasztalás

Pünkösd 7. vasárnapi imák, olvasmányok, énekek, vigasztalás

Pünkösd utáni 7. vasárnap. Magyar Szent Mózes, Szent Hermolaosz papvértanú és társai Hermipposz és Hermokratész, és Szentéletű Paraszkéva vértanúnő emléke Délelőtti istentisztelet „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (3x) Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk… Dicsőség…most és mindenkor… Miatyánk… antifon, 102. zsoltár Áldjad, én lelkem, az […]

Pünkösd 6. vasárnapi imák, olvasmányok, énekek, vigasztalás

Pünkösd 6. vasárnapi imák, olvasmányok, énekek, vigasztalás

Pünkösd utáni 6. vasárnap. IV. Khalkédóni Egyetemes Zsinat atyáinak emléke, Radonyezsi Szent Szergiusz, csodatévő emléke Délelőtti istentisztelet „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (3x) Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk… Dicsőség…most és mindenkor… Miatyánk… antifon, 102. zsoltár Áldjad, én lelkem, az Urat! Áldott vagy, Uram! Áldjad, én […]

III. A HITRŐL - 7. Emmánuel – Katekézis folytatásokban

III. A HITRŐL – 7. Emmánuel – Katekézis folytatásokban

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Katekézisünk itt közölt új fejezetét honlapunk “Nemcsak kenyérrel…” c. menüpontjában is megtalálják. + (2020. július 14.) Emmánuel Ez a titokzatos név csupán egy helyen fordul elő az újszövetségi Szentírásban. Az Úr angyala megjelenik az igaz Józsefnek, hírül adja a Messiás megszületését, és felfedi előtte Izajás jövendölésének valódi  jelentését:  Íme, a szűz méhében fogan és […]

Pünkösd utáni 5. vasárnapi délelőtti istentisztelet otthoni, családi imádkozásra, éneklésre

Pünkösd utáni 5. vasárnapi délelőtti istentisztelet otthoni, családi imádkozásra, éneklésre

(2020. július 12., vasárnap délelőtt 10 órára, otthoni közös imádkozásra) (A délelőtti istentisztelet a templomban a szent liturgiát ábrázolja ki imáival, énekeivel, ha valamiért nem tudunk teljes szent liturgiát tartani, vagy azon részt venni.) (Kezdés, ha pap vezeti:) Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor… (Ha a hívők végzik:) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus […]

Pünkösd utáni 4. vasárnap, délelőtti istentisztelet otthoni, családi imádkozásra, éneklésre

(2020. július 5., vasárnap délelőtt 10 órára, otthoni közös imádkozásra) (A délelőtti istentisztelet a templomban a szent liturgiát ábrázolja ki imáival, énekeivel, ha valamiért nem tudunk teljes szent liturgiát tartani, vagy azon részt venni.) (Kezdés, ha pap vezeti:) Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor… (Ha a hívők végzik:) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus […]

Tovább az eszköztárra