Felvételek egyházzenénk kincseiből, 19. Örömhírvétel ünnepére

Kedves Testvérek, honlapunk Látogatói!
Örömhírvétel, az Angyali Üdvözlet napján, március 25-én áldott ünnepet kívánunk minden kedves Testvérünknek, honlapunk Látogatóinak!
Énekel: a Szent Demeter Bizánci Kórus.
Kondákion, 8. hang
Védelmező Hadvezérnőnk, Istennek Szülője!  Megszabadulván a csapásoktól hál’adással jegyzik fel győzelmi ünneped a Te szolgáid. De mert hatalmad megtörhetetlen, szabadíts meg minket minden veszélytől, hadd énekeljük Néked:
Örvendezz, érintetlen Menyasszony!
+

“E napok után Erzsébet, a felesége méhében fogant, s elrejtőzött öt hónapig, mondván: »Így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.«

(Jézus születésének hírüladása)

Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.« Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. (Iz 7,14) Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége«. (2 Sám 7,13; Iz 9,6) Mária erre így szólt az angyalhoz: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« Az angyal ezt felelte neki: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje árnyékoz be téged; s ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen«. (Ter 18,14; Jób 42,2) Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle az angyal.” (Lk 1,24-38)

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra