december 2021

You are browsing the site archives for december 2021.

2021. december 26. Isten Szülőjének főünnepe, Karácsony másodnapja - olvasmányok, tanítás, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

2021. december 26. Isten Szülőjének főünnepe, Karácsony másodnapja – olvasmányok, tanítás, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

December 26. Isten Szülőjének főünnepe. Karácsony másodnapja. +   Délelőtti istentisztelet „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (3x) Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk… Dicsőség…most és mindenkor… Miatyánk… 1. antifon, 110. zsoltár Vallomást teszek Rólad, Uram, teljes szívemből; elbeszélem minden csodálatos dolgaidat. Isten Szülőjének közbenjárásai által, Üdvözítő, […]

2021. december 25. Krisztus Urunk Születése, Karácsony - olvasmányok, tanítás, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

2021. december 25. Krisztus Urunk Születése, Karácsony – olvasmányok, tanítás, énekek a Szent György Nagyvértanú templomból

December 25., A Úr test szerinti Születése. Karácsony. Olvasmányok: A karácsonyi vecsernyén: Teremtés 1,1-13; Számok 24,2-9; 17-18; Mikeás 4,6-7; 5, 2-4. Az ünnep napján: Gal 4,4-7; Mt 2,1-12. + Apostoli olvasmány (Gal 4,4-7) Felolvasás Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből! Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik […]

2021. december 19. Szent Atyák vasárnapja – olvasmányok, a szinaxárion tanítása, énekek a szegedi Szent György Nagyvértanú templomból

2021. december 19. Szent Atyák vasárnapja – olvasmányok, a szinaxárion tanítása, énekek a szegedi Szent György Nagyvértanú templomból

2021. december 19., Szent Atyák asárnapja. Szent Bonifác, tarzusi vértanú és Római Szent Aglaia (3. sz.). Szent Grégentiosz, szafari püspök (552). Muromi Szent Illés (1188). Zsid 11,9-10; 17-23; 32-40; Mt 1,1-25. (Hal és bor fogyasztása meg van engedve) + + Apostoli olvasmány (Zsid 11,8-10; 17-23; 32-40) Testvéreim! Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a […]

„A szent józanok Filokáliájából” II. - Egyiptomi Szent Makariosz

„A szent józanok Filokáliájából” II. – Egyiptomi Szent Makariosz

(A Filokáliából vett szemelvények az “Olvasókönyvtár” menüpontban, egy helyen is megtalálhatók.) “Beszédek a keresztény életről” „Fussunk oda buzgón a bennünket hívó Krisztushoz, öntsük ki előtte szívünket, és ne essünk gyáván kétségbe üdvösségünk felől. Mert a gonosz csalárd fortélya, hogy korábbi bűneink felidézésével a kétségbeesés útjára taszítson.” Szent Makariosz atyánk tanításának nagyon egyszerű a foglalata: Lefesti […]

2021. december 12. Szent Ősatyák vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a szegedi Szent György Nagyvértanú templomból

2021. december 12., Szent Ősatyák vasárnapja. Csodatévő Szent Szpüridón, trimüthuszi püspök (†350 k.). Szent Szünetosz felolvasó vértanú (III. sz.). Kol 3,4-11; Lk 14,16-24. (Hal és bor fogyasztása meg van engedve) Szent György nagyvértanú Apostoli olvasmány (Kol 3,4-11) Felolvasás Pál apostolnak a Kolosszéiekhez írt leveléből! Testvéreim! Amikor pedig Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is […]

Szent Miklós ünnepére

2021. december 6. Szent Miklós Himnusz (tropárion) Szent Miklóshoz A hit szabályának és a szelídség mintaképének, a mértékletesség tanítójának mutatott fel Téged a Te nyájad előtt a dolgok igazsága. Azért alázatodban elérted a magasságot, szegénységedben a gazdagságot. Miklós főpap atyánk, esedezz Krisztus Istenhez, hogy üdvözítse a mi lelkünket! Másik himnusz (kondákion) Szent Miklóshoz Mirában szent […]

Tovább az eszköztárra