április 2021

You are browsing the site archives for április 2021.

Urunk kínszenvedéseinek emlékezete - énekek a nagycsütörtöki esti istentiszteletből

Urunk kínszenvedéseinek emlékezete – énekek a nagycsütörtöki esti istentiszteletből

(2021. április 29.) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Mennyei Király, vigasztaló… Szent Isten, Szent Hatalmas, Szent Halhatatlan, irgalmazz nékünk. (3x) Szentséges Háromság, irgalmazz nékünk… Dicsőség…most és mindenkor… Miatyánk… Tropárion, 8. hang Midőn a dicsőséges tanítványok a Vacsora tisztálkodásában megvilágosodtak, akkor a gonoszságos Júdás a pénzéhség kínjától elvakult, és az igaztalan […]

Virágvasárnap, délelőtti istentisztelet Szegedről - 2021. április 25.

Virágvasárnap, délelőtti istentisztelet Szegedről – 2021. április 25.

2021. április 25. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap. Szent Márk apostol és evangélista. (Az apostol ünnepét a Tipikon szerint Húsvét Keddre helyezzük át.) Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. Ünnepi 1., 4., 6. hang. (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.) + (Honlapunkon a vasárnapi szent liturgia első, szerkesztett részét tesszük közzé […]

A SZEGEDI SZENT GYÖRGY TEMPLOM HÍRLEVELE 2021 Nagyböjtjére

A SZEGEDI SZENT GYÖRGY TEMPLOM HÍRLEVELE 2021 Nagyböjtjére

Kelet Hírei Keresztény Testvéreinknek Szegedi Szent György Nagyvértanú ortodox templom   Szeged, Kazinczy u. 7.                                                                                                2021 Nagyböjtjére __________________________________________________________________ Böjti szelek (Olvasandó Lukács 7,36-50) Egy síró asszony lépett be Simon farizeus házába, ahol az Úr Jézus vendég volt. Mi történhetett ezzel az asszonnyal, akiről a házigazda és valószínűleg mások is tudták, hogy bűnös életet él? Semmi […]

Nagyböjt ötödik vasárnapja, délelőtti istentisztelet Szegedről – 2021. április 18.

2021. április 18. (Honlapunkon a vasárnapi szent liturgia első, szerkesztett részét tesszük közzé szöveges és hangos formában, a “Délelőtti istentisztelet” rendje szerint) + Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke. Iszauriai Szent János (Dekapoliszi Szent Gergely tanítványa). Gót Szent Száva vértanú. Hitvalló Szent Kozma khalkedóni püspök. Joáninai Új Szent János vértanú. + (A járvány súlyos, […]

DICSÉRŐÉNEK (AKATHISZTOSZ) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ

DICSÉRŐÉNEK (AKATHISZTOSZ) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ

(2021. április 16-án, 17 órakor, otthoni imádkozásra) Ha a hívők maguk olvassák a kánont, az ún. „hét leborulással” kezdik és fejezik be: Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. (Leborulás) Istenem, tisztíts meg és irgalmazz nekem. (Leborulás) Uram, Te teremtettél engem, irgalmazz nekem. (Leborulás) Uram, igen sokat vétkeztem, bocsáss meg nekem. (Leborulás) Nagyasszonyunk, Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts […]

Nagyböjt negyedik vasárnapja, délelőtti istentisztelet Szegedről - 2021. április 11.

Nagyböjt negyedik vasárnapja, délelőtti istentisztelet Szegedről – 2021. április 11.

2021. április 11. (Honlapunkon a vasárnapi szent liturgia első, szerkesztett részét tesszük közzé szöveges és hangos formában, a “Délelőtti istentisztelet” rendje szerint) + Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649). Szent Antipasz pergamoszi püspök vértanú. + (A járvány súlyos, harmadik hullámában vagyunk. Kérünk mindenkit, aki eljön templomunkba, viseljen szájat és orrot eltakaró […]

Tovább az eszköztárra