március 2022

You are browsing the site archives for március 2022.

Örömhírvétel ünnepe a szegedi román ortodox kápolnában

Örömhírvétel ünnepe a szegedi román ortodox kápolnában

2022. március 26-án, szombaton tartották a szegedi román ajkú hívők templomuk ünnepét a szegedi Forrás szállóban berendezett Örömhírvétel kápolnában, Sziluán gyulai ortodox püspök atya vezetésével. Az ünnepi szent liturgiát, amelyről a romániai Trinitas egyházi tv csatorna is hírt adott, Aurel Bekan parochus atya meghívására közös testvéri ebéd követte a szegedi ipari parkban nemrég megnyitott modern, […]

Adományok Kárpátaljára

Adományok Kárpátaljára

Egyházközségünk hívei, főpásztorunk, Márk metropolita atya felhívására rövid idő alatt jelentős mennyiségű adományt – tartós élelmiszert, tisztálkodási és tisztószereket, gyógyszert gyűjtöttek össze 2022. március 8-20. között kárpátaljai ortodox monostorok számára, ahol az ország más részeiben folyó harcok elől számos ukrajnai család talált befogadásra, átmeneti otthonra. A szegedi adományokért, saját költségén, a Hévíz mellett lakó Tomisz […]

2022. március 27. Nagyböjt 3. vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. március 27. Nagyböjt 3. vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. március 27.  Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja. Thesszalonikai Szent Matróné (3. sz.). Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1.  +       Apostoli olvasmány (Zsid 4,14-5,6) Felolvasás Pál apostolnak a Zsidókhoz írt leveléből! Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a hitvallás mellett. 15Mert nem olyan főpapunk van, aki […]

“A szent józanok Filokáliájából”, VI. – Márk, az Aszkéta

(Folytatás) (Sorozatunk, a korábbi fejezetekkel együtt, az “Olvasókönyvtár” menüpontban is megtalálható) Márk, az Aszkéta (400 k.): “Azokról, akik azt gondolják, hogy cselekedetek által megigazulhatnak, 226 fejezet” Hogyan fogjuk fel a kísértéseket? A ránk törő váratlan kísértések a gondviselés tanítói, hogy szeressük a fáradságot, és akaratlanul bűnbánatra sarkallnak. A bennünket érő szorongatások saját vétkes tetteink szülöttjei. Ám ha imádsággal […]

2022. március 20. Nagyböjt 2. vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. március 20. Nagyböjt 2. vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. március 20. Nagyböjt második vasárnapja.  Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359). A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból (796). Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. + Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa Uram és Istenem, Te vagy, akihez születésemtől fogva tartozom, […]

HOGYAN BÖJTÖLJÜNK?

HOGYAN BÖJTÖLJÜNK?

„Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel” (Mt 17,21) Vajhagyó Vasárnap, „Megbocsátás vasárnapja” után, Tiszta Hétfővel vette kezdetét a Nagyböjt. A böjt a legelső parancsolat, amelyet Isten az embernek adott a paradicsomban. A böjt által nyilvánította ki az ember engedelmességét Isten akaratával szemben. A Teremtés Könyvében olvassuk, hogy az ember megszegte az első […]

2022. március 13. Ortodoxia vasárnapja - olvasmányok, elmélkedés, énekek, zsinati határozat a Szent György templomból

2022. március 13. Ortodoxia vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek, zsinati határozat a Szent György templomból

2022. március 13. Nagyböjt első vasárnapja. Az Ortodoxia Vasárnapja. Szent Nikéforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele (842). Zsid 11,24-26;32-12,2; Jn 1,43-51. + Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa Uram és Istenem, Te vagy, akihez születésemtől fogva tartozom, és akibe minden reményemet vetettem; Te vagy, aki bátorságot adtál és felkészítettél e küzdelemre; Te, […]

Tovább az eszköztárra