április 2022

You are browsing the site archives for április 2022.

Felvételek egyházzenénk kincseiből, 22., Kerub-ének

2022. április 24-én is elhangzott az itt hallható Kerub-ének a szegedi húsvéti szent liturgián, de nem vettük fel, így, Kedves Látogatóink, hallgassák meg a 2021. évi húsvéti felvételt. “Kerub-ének” Kik a Kerubokat rejtelmesen ábrázoljuk, és az életetadó Háromságnak a Háromszorszent Éneket zengjük, tegyünk most félre minden földi gondot.  

“Támadjon fel az Isten…”

Húsvéti szichirák egyházi szláv nyelven: Elővers: Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik őt. Szent Húsvét virradt ma reánk, új Húsvét, szent Húsvét, titokzatos Húsvét, legtiszteltebb Húsvét, Húsvét — Krisztus a Megváltó, szeplőtelen Húsvét, nagy Húsvét, a hívők Húsvétja, Húsvét, amely megnyitotta nekünk a […]

2022. április 24. – HÚSVÉT ÉJJELI FELTÁMADÁS ÉS SZENT LITURGIA SZERKESZTETT VÁLTOZATA SZEGEDRŐL

2022. április 24. Húsvét Vasárnap. Krisztus Urunk feltámadása. Csodatévő Szent Erzsébet konstantinápolyi apátnő. A hajnali feltámadási istentiszteleten: Mk 16,1-8; a szent liturgián: ApCsel 1,1-8; Jn 1,1-17; az esti vecsernyén: Jn 20,19-25. (A böjt az egész Fényes Héten fel van oldva.) + Körmeneti ének, 6. hang A Te feltámadásodat, Krisztus Üdvözítő, angyalok dicsérik a mennyekben; méltass minket […]

"Minden nemzedékek" - 3. stáció - Nagypéntekre

“Minden nemzedékek” – 3. stáció – Nagypéntekre

3. stáció 3. hangra, a nagypénteki hajnali istentiszteletből: (Énekel: a Szent György templom kórusa) Minden nemzedékek, himnuszt zengedeznek, temetésednek Krisztus. (Elővers:) Tekints reám és irgalmazz nékem, amint azokkal cselekszel, akik szeretik a Te nevedet. Keresztről leszedve, az Arimathiai, sírba temet el Téged. (Elővers:) Kicsiny vagyok én és megvetett, de a Te igazságaidról meg nem feledkeztem. […]

"Ma a keresztfán függ..." - Nagycsütörtökre

“Ma a keresztfán függ…” – Nagycsütörtökre

15. antifon, 6. hangra (Énekel a Szent Demeter Bizánci Kamarakórus) Ma a kereszten függ Az, aki a földet a vizekre függesztette. Töviskoszorút helyeznek az angyalok Királyára. Hamis bíborba borítják Azt, aki az eget fellegekbe borította. Arculütést fogad el Az, aki a Jordánban Ádámot megszabadította. Szegekkel a keresztre feszítik az Egyháznak Vőlegényét. Lándzsával átszúrják a Szűz […]

„Örüljetek az Úrban, mindenkor” - Nagyböjt 6. vasárnapja. Virágvasárnap - olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

„Örüljetek az Úrban, mindenkor” – Nagyböjt 6. vasárnapja. Virágvasárnap – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. április 17. Az Úr Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe. Nagyböjt hatodik vasárnapja. Virágvasárnap. Szent Simeon (Bar Sabbae) vértanú a perzsák püspöke és társai, és a többi ezerszázötven vértanú. Fil 4,4-9; Jn 12,1-18. (Hal és bor fogyasztása meg van engedve.) + Apostoli olvasmány (Fil 4,4-9) Felolvasás Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből  Örüljetek az Úrban mindig! Újra […]

2022. április 10. Nagyböjt 5. vasárnapja – olvasmányok, elmélkedés, énekek a Szent György templomból

2022. április 10. Nagyböjt ötödik vasárnapja. Szentéletű Egyiptomi Mária emléke. Szent Terentius, Africanus, Maximus, Pompeius karthágói vértanúk és harminchat társuk. Szent V. Gergely konstantinápolyi pátriárka újvértanú. Zsid 9,11-14; Mk 10,32-45; a szentnek: Gal 3,23-29; Lk 7,36-50. + Szent György nagyvértanú imája, melyre szenvedése előtt kis haladékot kért, hogy elmondhassa Uram és Istenem, Te vagy, akihez születésemtől […]

Tovább az eszköztárra