Beszélgetések szeretetről, reményről, hitről

Imrényi Tibor

Tartalomjegyzék

I. A szeretetről

 1. Bevezető beszélgetés arról, hogy mi a legnagyobb, és ki nyitja meg szívünket
2. Útról, célról és törvényről
3. Hit és megismerés
4. Isten vagy a bálványok?
5. A szó szentsége
6. Az Úr napja
7. Tiszteld apádat és anyádat!
8. Nem te vagy az élet ura!
9. Ne törj házasságot!
10. Ne vedd el a másét!
11. A csalárd szó ereje
12. A szomszéd kertje

II. A reményről

A Boldogságokról

1. Boldog szegények
2. Síró boldogok
3. A fordított perspektíva
4. Éhség és szomjúság — az élet jelei
5. Előbb szeretett minket
6. A Bárány menyasszonya
7. Krisztusért járva követségben
8. Teljes örömöm legyen bennük

Az Úr Imádságáról

1. Lélekben és igazságban
2. Emeljük föl szívünket
3. Szenteltessék meg a te neved
4. Jöjjön el a te országod
5. Legyen meg a te akaratod
6. Mindennapi eledelünk
7. Tartozásaink elengedése
8. A kísértés

III. A hitről

1. Első gondolatok a hitről
2. Hagyomány és Írás.
3. A Hitvallásról
4. Mit jelent, hogy „hiszek”?
5. Egy az Istenünk, Atyánk, Teremtőnk
6. Egy az Urunk, Messiásunk, Világosságunk
7. Emmánuel
8. Felismerték, hogy te küldtél el engem
9. Keresztre szegezte bűneimet
10. Húsvét fordította meg a világot
11. Halál, hol a te fullánkod?
12. Úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni
13. Nem a földről, hanem a mennyből!
14. A Másik Vigasztaló
15. Látható és láthatatlan Egyház
16. Egyetemes és apostoli Egyház
17. Egy keresztséget vallunk
18. A Szentlélek ajándéka
19. Szentségek a szenteknek!
20. Térjetek meg
21. A „nagy titok”
22. Épüljetek fel szent papsággá
23. Bűn, betegség, gyógyulás
24. Testem is reménységben pihen
25. Hasonlóvá leszünk hozzá

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra