2020

You are browsing the site archives for 2020.

Vecsernye (esti istentisztelet) otthoni, családi imádkozásra, éneklésre, Nagyböjt ötödik szombatjára

(2020. április 4. este 6 órára) (Ha a hívők végzik:) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Jertek, hódoljunk Istennek, a mi Királyunknak. Jertek, hódoljunk és boruljunk le Krisztus Isten, a mi Királyunk előtt. Jertek, hódoljunk és boruljunk le maga Krisztus, a mi Királyunk és Istenünk előtt. Elöljáró -103.- zsoltár Áldjad én […]

DICSÉRŐÉNEK (AKATHISZTOSZ) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ

DICSÉRŐÉNEK (AKATHISZTOSZ) ISTENNEK SZENTSÉGES SZÜLŐJÉHEZ

(2020. április 3-án, 17 órakor, otthoni imádkozásra) Ha a hívők maguk olvassák a kánont, az ún. „hét leborulással” kezdik és fejezik be: Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz. (Leborulás) Istenem, tisztíts meg és irgalmazz nekem. (Leborulás) Uram, Te teremtettél engem, irgalmazz nekem. (Leborulás) Uram, igen sokat vétkeztem, bocsáss meg nekem. (Leborulás) Nagyasszonyunk, Istennek Szentséges Szülője, üdvözíts […]

Isten szeretetéről és a járványról

Isten szeretetéről és a járványról

  Sok ember összezavarodott, míg mások pánikba estek az egész világon terjedő koronavírus fenyegetése miatt. Én mindazonáltal azt gondolom, hogy ennek nem kellene így lennie, mert amit Isten velünk tesz, azt szeretetből teszi. A keresztények Istene jó Isten, a könyörület és a szeretet Istene, aki „szerette az emberiséget”. Isten azért teremtett minket jóságából, hogy megossza velünk […]

Kirill pátriárka prédikációja Nagyböjt negyedik vasárnapján

Kirill pátriárka prédikációja Nagyböjt negyedik vasárnapján

március 29-én, az ortodox Nagyböjt negyedik vasárnapján, Kirill pátriárka a moszkvai Krisztus Megváltó székesegyházban tartott szent liturgiát, amelynek során szentbeszédben fordult az egybegyűlt hívekhez. Az alábbiakban ennek a beszédnek a tartalmát foglaljuk össze. + „A negyedik nagyböjti vasárnapon Létrás Szent Jánosra emlékezünk, a Sínai-hegyi monostor nevezetes apátjára, amely ma is áll, és az egyházatyák műveit […]

DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET, OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE. 2020. MÁRCIUS 29. VASÁRNAP

DÉLELŐTTI ISTENTISZTELET, OTTHONI, CSALÁDI IMÁDKOZÁSRA, ÉNEKLÉSRE. 2020. MÁRCIUS 29. VASÁRNAP

(A délelőtti istentisztelet a templomban a szent liturgiát ábrázolja ki imáival és énekeivel, ha valamilyen okból nem tudunk teljes szent liturgiát tartani.) (Kezdés, ha pap vezeti:) Áldott a mi Istenünk, mindig most és mindenkor… (Ha a hívők végzik:) „Szent Atyáink imái által, Urunk Jézus Krisztus, Istenünk, irgalmazz nékünk.” Mennyei Király, vigasztaló… (énekelve vagy olvasva) Szent […]

III. A Hitről – 3. A Hitvallásról – Katekézis folytatásokban

Kedves Testvéreink, Látogatóink! Katekézisünk itt közölt új fejezetét honlapunk “Nemcsak kenyérrel…” menüpontjában is megtalálják. + Szóltunk a kinyilatkoztatásról, a szent hagyományról, a hagyományt őrző ép és sértetlen igazságról. Az egyház Hitvallása ebbe az igazságba avat be minket. A Nicea-konstantinápolyi „Hiszekegy” a leghasználatosabb hitvallási forma, amelyben, mint elnevezése is mutatja, az első két egyetemes zsinat, a niceai (325) […]

Tovább az eszköztárra