Imádságok magyarul, 4. Ima a Nagyböjt kezdetén

IMA A SZENT NEGYVEN NAP (NAGYBÖJT) KEZDETÉN
Ezt az imát a pap a szent Nagyböjt hétfőjén olvassa a híveknek, vagy a Nagyböjt első hetének másik napján, a hajnali szolgálat, illetve az imaórák után. A pap epitrachiliont ölt magára és töredelmes alázattal olvassa:
Pap: Könyörögjünk az Úrhoz.
Nép: Uram irgalmazz.
Pap: Istenünk, a föld minden végein és a messzi tengereken lévők reménysége, aki a böjt e szent napjairól előre rendelkeztél a törvény, a próféták és az evangélisták által, méltass mindnyájunkat arra, hogy a böjt idejét tisztaságban töltsük, a romlatlan hitet megőrizzük, és parancsolataidat teljesítsük életünknek minden napján. Parancsolj a béke angyalának, hogy tegye készségessé bejöveteleinket és kimeneteleinket minden jó cselekedetre, és vezessen bennünket engedelmességben, Istennek tetsző és megszentelt módon részesülni a Te Legtisztább Titkaidban. Fogadd el, Uralkodónk, szolgáid térdhajtását és böjtjét, ajándékozd meg őket és mindnyájunkat lelki áldásoddal, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, kivel áldott vagy a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Nép: Ámin.                                                                                      

Ford. T. K.

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra