Imádságok magyarul 5., Ima járvány idején

Imádság járvány idején

Urunk és Istenünk!
Tekints le szent, mennyei magasságodból bűnös és méltatlan szolgáid imájára, mert törvényszegéseinkkel megharagítottuk jóságodat, felingereltük irgalmadat, és ne szállj perbe szolgáiddal, hanem fordítsd el felénk irányuló igazságos haragodat, szüntesd meg a pusztító veszedelmet, fékezd meg félelmetes pallosodat, amely láthatatlanul, idő előtt sújt le ránk, kegyelmezz szegény, elesett szolgáidnak, és ne add át a halálnak lelkünket, akik bűnbánatban, töredelmes szívvel és könnyek között borulunk le előtted, a mi Kegyelmes, Jóságos és Jótevő Istenünk előtt.
Mert te vagy, aki irgalmazol és üdvözítesz minket, mi Istenünk, és néked dicsőséget zengünk, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké.
Ámin.

(Ford. T. K.)

Article written by imrenyi

Vélemény, hozzászólás?

Tovább az eszköztárra