március

Ortodox Egyházi Kalendárium
a 2017. év március
hónapjára

 1. „Szamáriai” Szent Eudokia heliopoliszi vértanúnő.
 2. „Palatinus” Szent Hészükhiosz antiokhiai vértanú.
 3. Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz amaszeai vértanúk.
 4. Szentéletű Jordáni Geraszimosz (IV. sz.). Szent Dániel moszkvai fejedelem (1303). Szent Sándor új papvértanú (1938).
 5. Nagyböjt első vasárnapja. Az ortodoxia vasárnapja.

Csodatévő Szent Konón iszauriai vértanú.

Zsid 11,24-26; 32-12,2; Jn 1,43-51. Negyedik hang.

 1. Az Amorioni Negyvenkét Szent Vértanú.
 2. A kherszóni püspök vértanúk: Szent Vazul, Efrém, Eugeniosz, Kapitón, Aitheriosz, Agathodórosz és Elpidiosz.
 3. Szent Theofülaktosz nikomédiai püspök hitvalló.
 4. A Szebaszteiai Negyven Szent Vértanú. (A bor fogyasztása meg van engedve.)
 5. Szent Kodrátosz korinthusi vértanú és társai.
 6. Szent Szofroniosz jeruzsálemi érsek (638-639).
 7. Nagyböjt második vasárnapja. Palamasz Szent Gergely thesszalonikai érsek emléke (1359).

Szent Theofanész hitvalló. „Dialógus” Nagy Szent Gergely római pápa.

Zsid 1,10-2,3; Mk 2,1-12; a szent főpapnak: Zsid 7,26-8,2; Jn 10,9-16. Ötödik hang.

 1. Szent Nikéforosz konstantinápolyi érsek ereklyéinek átvitele.
 2. Nursiai Szent Benedek.
 3. Szent Agapiosz vértanú és hét társa.
 4. „Egyiptomi” Szent Szabinosz vértanú. Csodatévő Szent Khrisztodulosz patmoszi apát.
 5. Szent Alexiosz-Elek, „Isten embere”. Szent Patrik püspök Írország apostola.
 6. Szent Cirill jeruzsálemi érsek (386).
 7. Nagyböjt harmadik vasárnapja. Kereszthódolás Vasárnapja.

Szent Khrüszanthosz és felesége Dária vértanúk és társaik.

Zsid 4,14-5,6; Mk 8,34-9,1. Hatodik hang.

 1. A Húsz Szent Vértanú a palesztinai Szent Száva monostorból.
 2. Szentéletű Jakab katániai püspök hitvalló.
 3. Szent Vazul ankürai papvértanú.
 4. Szent Nikón itáliai papvértanú és 199 tanítványa.
 5. Örömhírvétel előünnepe.

Szent Artemón szeleukiai püspök.

 1. Szűz Mária Örömhírvétele.

Zsid 2,11-18; Lk 1,24-38. (A hal fogyasztása meg van engedve.)

 1. Nagyböjt negyedik vasárnapja. „Létrás” Szent János sínai apát emléke (649).

Szent Gábriel arkangyal főünnepe.

Zsid 6,13-20; Mk 9,17-31; a szentnek: Ef 5,9-19; Mt 4,25-5,12. Hetedik hang.

 1. Thesszalonikai Szent Matróné.
 2. Új Szent Hilárion pelekétéi apát.
 3. Szent Márk arethusziai püspök és Szent Cirill heliopoliszi diakónus vértanúk és társaik.

Krétai Szent András bűnbánati kánonja.

 1. „Létrás” Szent János sínai apát (649).
 2. Csodatévő Szent Hüpatiosz gangrai püspök vértanú.

Isten Szülőjének dicsérete („Akathisztosz” dicséret).

(Szombaton és vasárnap a bor fogyasztása meg van engedve.)

Tovább az eszköztárra